Kampen mot narkotika fortsätter

Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #2 2023.

Ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar. För att ta upp kampen mot narkotika har Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska Handelskammaren tagit fram e-utbildningen ”Inte i min last!”. Målet med utbildningen är att personal i transportkedjan ska få ökade kunskaper om hur företagen utnyttjas i smugglingskedjan och ge dem verktyg för att bli mer uppmärksamma och veta hur och när de ska kontakta Tullverket.

Ett företag som vid ett tidigt stadie engagerat sig i utbildningen är Begoma. Begoma är ett logistikföretag som årligen hanterar nära 40 000 transportuppdrag runt om i Europa. Madeleine Stein är Business Developer på Begoma och besvarar frågor om deras arbete med utbildningen.

Varför har Begoma engagerats sig i ”Inte i min last”?
Narkotikaanvändningen har ökat drastiskt. Vi måste därför med gemensamma krafter försöka stoppa de kriminella nätverk som idag använder de ”rena vägarna”, det vill säga de utnyttjar det legala godsflödet för sin verksamhet. På så sätt blir vi väletablerade transportföretag utnyttjade i smugglingen. Detta är något vi absolut inte vill bli förknippade med. Att hela personalen går utbildningen och att vi har en tydlig företagspolicy där alla vet vad som gäller i frågan är av yttersta vikt. Begoma vill gärna göra en ”insats” för samhället.

Hur kommer utbildningen att hjälpa er verksamhet?
Var och en som går utbildningen ”Inte i min last” får konkreta verktyg på vad man bör vara uppmärksam på, och vad man kan göra om man upptäcker att något verkar konstigt. Att slå en signal och tipsa tullen är ett exempel. Vi måste få upp både ögon och öron för att stävja den illegala införseln av narkotikan i landet.

Varför är kampen mot narkotika en viktig fråga för er bransch?
Vi i branschen måste hjälpa både Tullen och Polisen att stoppa de kriminella nätverken som utnyttjar oss. De är mycket uppfinningsrika när det gäller att hitta olika sätt och vägar att smuggla in narkotika över gränserna. Den grova organiserade brottsligheten finansieras till stor del av narkotikan. Detta
kan leda till ungdomars väg in i brottsligheten. Våldet i samhället ökar och vi ser nästan dagliga skjutningar i nyhetsflödena. Det ena leder till det andra och allt kommer närmare och närmare oss.

Vill du ge ett medskick till andra aktörer i er bransch som funderar på varför de ska gå utbildningen?
Gemensamt kan vi göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Låt alla gå utbildningen!

Är du intresserad av att gå utbildningen? Klicka här.

0