Datum / Tid


Plats

Orkla Foods Sverige, Isbergsgatan 9B, Malmö, Sverige

Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Anmäl dig senast den 18/8.

Frukost och lunch ingår.

Kultur – din främsta tillgång!

Vi lever i en tid där det mesta i din organisation går att kopiera. Dina produkter, dina tjänster, dina IT-system och din marknadsföring. Men dina konkurrenter kan inte kopiera dina människor och din unika kultur. Att bygga starka positiva kulturer är en nyckelfråga för många organisationer – och samtidigt den största utmaningen. De organisationer som utmärker sig som ledande inom sina branscher har lyckats tack vare sina unika och framgångsrika kulturer. Frågan är, hur skapar man en vinnande kultur?

Framgångsrika organisationer har några gemensamma nämnare, utöver att deras kulturer genomsyras av klart uttalade, positiva och sunda värderingar. Tre områden framträder extra tydligt:

  1. Medarbetarna ser fram emot att gå till jobbet då de vill, och har möjlighet att, bidra med sina styrkor och passioner. De prioriterar och lägger sin tid och energi på rätt saker på ett hållbart sätt, inte bara på jobbet, utan även privat, vilket ökar engagemang och arbetsglädje, ger bättre balans mellan arbete och privatliv samt motverkar negativ stress.
  2. Det finns ett högt förtroende i organisationen där människor litar på sig själva, varandra och organisationen, vilket leder till bra samarbeten, innovation och snabb tillväxt.
  3. Ledarna är närvarande och har verktygen för att effektivt coacha sina medarbetare. De möjliggör för sina medarbetare att effektivt leda sig själva mot sina egna och organisationens viktigaste mål, och skapar starka team som drar styrka från individernas olikheter.

Ann Askenberger, FranklinCovey och Camilla Benckert, Orkla Foods Sverige lotsar oss genom förmiddagen och kommer att bjuda på innehåll ur två  kulturbyggande program: De 7 goda vanorna, och De 5 valen för hållbar produktivitet.

Målet med dagen är att du får med dig inspiration och konkreta tips.
Är du redo att bli inspirerad?

Se hela programmet genom att klicka här!

Detta seminarium är för dig som ansvarar för medarbetares kompetensutveckling i en medelstor eller stor organisation. Idag är du kanske VD, HR-direktör, Talent Manager, L&D-chef, strategi- eller affärsutvecklingschef.

0