Laget framför jaget

Vad gör att vissa grupper lyckas och andra inte?

Få en övergripande förståelse för vad en grupp behöver gå igenom för att kunna utvecklas till effektiva team. Lär dig känna igen de olika stegen och det ledarskap som krävs. Centralt är vikten av tillit och förtroende.

En grupp som vill fortsätta utvecklas håller också kontinuerligt fokus på nio olika områden. Vilka de är får du lära dig på detta webbinarium och du får dessutom med dig tips och verktyg som hjälper gruppen att utvecklas.

Extra fokus läggs på konfliktfasen, en fas många vill hoppa över. Vad kan hända där och vad bör du vara beredd på? Vilka konfliktstilar kan du möta?

Lyssna till Bengt Kallenberg, författaren bakom boken Laget framför jaget. Bengt brinner för att utveckla ledare och medarbetare så att vi får sunda organisationer.

Välkommen!

0