Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för dig som är ansluten till Trade Network. Vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 juni kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Lärdomar från företags agerande efter ryska invasionen av Ukraina – och hur gör man nästa gång det händer?

Den 24:e februari 2022 blev ett bryskt uppvaknande för världen när Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. För företag innebar det en snabbt förändrad miljö för sina internationella affärer. Där det krävdes snabba beslut kring allt från stoppade leveranser till Ryssland, utmaningar i förändrade värdekedjor till att hantera praktiska frågor på plats i Ryssland för företag med verksamhet där. Samtidigt agerade EU och USA unisont med att införa stora sanktionspaket och exportkontrollåtgärder som gjorde miljön svårnavigerad för många företag.

Vilka lärdomar kan vi dra från hur företag agerade för ett år sedan? Vad gjorde man rätt och vad blev fel? Hur resonerade man och vad ska man tänka på om något liknande händer igen?

Vi får lyssna till Fredrik Svensson som under närmare tio år var verksam på Mannheimer Swartlings kontor i Moskva men som i mars förra året fick uppdraget att stänga ner kontoret och därefter lämna Ryssland. Samtidigt som han under samma tid hjälpte många företag med att hantera olika juridiska och praktiska frågeställningar. Han delar med sig av sina insikter från denna tid.

Fredrik belyser därefter tillsammans med sin kollega David McKenzie effekterna av EU:s nuvarande sanktioner och åtgärder mot Ryssland och samordningen med USA. De berättar om de nya handelsmönster som uppstått för att kringgå sanktionerna och vilka nya affärer där svenska företag nu bör vara vaksamma för att inte bryta mot de införda åtgärderna. Fredrik belyser även de utmaningar som finns för de företag som har kvar verksamhet i Ryssland men som vill lämna.

Avslutningsvis reflekterar de över vad vi kan förvänta oss framöver.  Kommer företag börja handla med Ryssland igen? Kommer EU kunna enas kring nya åtgärder mot Ryssland och hur kan Rysslands närmande till Kina påverka EU? Hur bör man agera om samma sak händer igen, på annan plats i världen?

Föreläsare:

Fredrik Svensson, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har omfattande erfarenhet av compliance-relaterad rådgivning, ofta med internationell förankring.

David McKenzie, jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har omfattande erfarenhet från sanktionsrelaterade ärenden.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0