Ledarskap och mänskliga rättigheter

Med hjälp av konsten! Är du redo?

När någon uttalar starka åsikter på ett sätt som tystar andras – hur närmar du dig detta som chef? Blir din rädsla för att kränka och bli missförstådd ibland så stark att du hellre tittar bort? Finns det oro på arbetsplatsen som lett till en tystnadskultur och vad gör det i så fall med vår demokrati? Kan vi ta hjälp av de mänskliga rättigheterna för att tala om principer i stället för att tala om specifika åsikter? Hur bedriver man värdegrundsarbete som fungerar i praktiken?

Att vara ledare och chef är idag mer komplext än någonsin på grund av de utmaningar samhället står inför. Att tillämpa metoder för att tala om etik så att diskussionerna stärker medarbetarna och verksamheten gör ledarskapet roligare och mer hållbart. 

Häng med när vi kopplar ihop konst, mänskliga rättigheter och ledarskap! Inspiratörer för träffen är Christel Brost och Maria Lantz från Anna Lindh Academy, Malmö universitet.

Välkommen till en viktig och lite annorlunda träff med The New Boss!

0