Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i något av våra nätverk Trade Network och Hållbarhetsnätverket. Vi tar löpande emot nya deltagare till våra nätverk. Kontakta oss gärna för mer information. Mariette Gunnarsson (Trade Network) eller Elisabeth Axelson (Hållbarhetsnätverket).

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 24:e maj kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Leverantörskedjor: ökade krav på genomlysning utifrån mänskliga rättigheter

– uppdatering kring EU:s kommande lagstiftning

Inom EU pågår nu slutförhandlingarna om lagstiftningen som kommer att kräva ökad genomlysning av företag och deras leverantörskedjor utifrån klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som nu diskuteras kallas formellt på svenska ”Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet”. Liknande lagstiftning finns dock redan på plats i flera länder och är på gång i andra. Exempelvis har Norge och Frankrike redan lagstiftning på plats och sedan årsskiftet även Tyskland. Även om lagstiftningen framför allt träffar stora företag kommer alla de företag som finns i leverantörsleden att beröras. Detta är alltså frågor som många företag nu kommer att behöva skaffa sig kunskaper kring och påbörja ett arbete för att kunna hantera.

Vi har bjudit in Malin Helgesen för att ge oss en uppdatering kring EU:s lagförslag kring Human Rights Due Diligence. Sedan det första förslaget lades fram har flera förändringar skett. Malin belyser följande frågeställningar utifrån det förslag som nu slutförhandlas inom EU:

  • Hur förväntas företag arbeta med hållbarhets due diligence?
  • Vilka företag föreslås omfattas? Undantag?
  • Hur långt föreslås företagets ansvar för affärsrelationer att sträckas?
  • Hur föreslås företag redovisa sitt due diligenc arbete?
  • När kan du förväntas behöva ha de nya rutinerna på plats?
  • Vad föreslås konsekvenserna bli om du bryter mot regelverket?
  • Hur väl i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag ligger EU:s förslag?
  • Vad gör andra bolag på området idag?

Malin Helgesen har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till företag och deras värdekedjor. Hon har både arbetat på större nordiska advokatbyråer och som bolagsjurist. Idag driver hon sitt eget bolag Helgesen Business and Human Rights Advisory AB där hon hjälper företag i Sverige och globalt att på ett effektivt sätt implementera human rights due diligence i kontexten av sina klienters klimat och miljöarbete (Just Transition); och förstå lagstiftningen kring HRDD.

Tipsa gärna kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0