Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

795kr/pers för medlemsföretag
1195kr/pers för icke-medlemsföretag
Medlemmar i vårt HR-nätverk får 50% rabatt på deltagaravgiften.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Vi inleder med en gemensam lunch kl 12.00. En enklare fika serveras också under eftermiddagen.

Sista anmälningsdag är 13 november.

Lojalitetsplikt i och efter ett anställningsförhållande

Alla anställda är under tiden anställningen består bundna av lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten innebär i korthet att en anställd inte får göra något som kan skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är också skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika situationer där han eller hon kan komma i intressekonflikter. Vad innebär detta i praktiken? Och vad händer om en anställd bryter mot lojalitetsplikten?

Inledningsvis går vi igenom lojalitetspliktens innebörd och när den inträder respektive upphör. Vi beskriver även hur man kan förlänga en arbetstagares lojalitetsplikt efter anställningens upphörande.

Ett flertal andra frågeställningar som berör lojalitetsplikt, sekretess och konkurrerande verksamhet kommer också beröras.

– Vad händer om en anställd är illojal?
– Sekretessklausul; bör det finnas med i anställningsavtalet?
– Vad är konkurrerande verksamhet och vad händer om den anställde utövar sådan verksamhet? Hur ska man förhålla sig till att en tidigare anställd bedriver konkurrerande verksamhet?
– Vilka åtgärder kan en arbetsgivare vidta? Uppsägning/avsked, skadestånd, vite eller andra arbetsrättsliga sanktioner?
– Kan man förebygga problemen på ett tidigt stadium?

Föreläsare är Johan Sigeman, advokat och en av grundarna av Advokatbyrån Sigeman & Co. Han arbetar sedan länge som rådgivare till bolag, organisationer och företagsledare inom arbetsrätt.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0