Datum / Tid


Pris

4 650 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
5 850 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 14 mars kl 12:00.

Del 2 för denna utbildning är den 29 mars, se inbjudan här.

Online – Made in Sweden, eller hur? – Del 1

En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal

Om du exporterar varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunderna om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras.

En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här kursen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Flera praktiska övningsuppgifter kommer att gås igenom.

Kursen vänder sig till handläggare av, samt ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som handlägger exportdokument och svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör genomgå kursen.

Program 09:00 – 12:00

Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?
Icke-preferensberättigat ursprung

  • Bestämmelserna i Tullkodex m m
  • Certificate of origin

Förmånsberättigande ursprung

  • Vilka frihandelsavtal har EU?
  • Hur fastställer man en varas ursprungsland?
  • Bearbetningsregler
  • Kumulation av ursprung
  • EUR 1-certifikat, fakturadeklaration och ATR-certifikat
  • Beviskrav; Leverantörsdeklaration

Om du deltar i Handelskammarens Diplomutbildning för Import- och Exportkunskap ingår den här utbildningen i programmet.

Välkommen med din anmälan!

Del 2 för denna utbildning är den 29 mars, se inbjudan här.

0