Meningsfulla samtal – istället för feedback!

Genom att använda meningsfulla samtal som ett alternativ till feedback skapar vi ett mer öppet och kommunikationsklimat som främjar nyfikenhet, tillit och psykologisk trygghet i organisationer. Istället för att som i den traditionella feedbacken fokusera på att ge direkt respons eller kritik, betonar meningsfulla samtal istället en öppen dialog där deltagarna ges möjlighet att dela sina tankar, känslor och perspektiv utan rädsla för fördömande.  

Under denna lunch pratar vi om vikten av att skapa en trygg och tillitsfull miljö, där vi får tillgång till allas kreativitet och innovativa förmåga. Meningsfulla samtal är en del av detta. Du kommer att få metoder och tips kring hur dessa kan genomföras. 

Dagens inspiratörer är Anna Hällstig och Tina Rörgren från AnnaochTina.

0