Webbinarium: När du inte kan leverera i tid – så hanterar du förseningar i dina avtal

Störningar i de globala logistikkedjorna består och orsakar försenade leveranser av allt från insatsmaterial till varor. Detta i sin tur påverkar tillverkande företags möjligheter att i sin tur leverera i tid eller resulterar i att projekt inte kan slutföras i tid.

Hur ska du som företag agera när du inser att du inte kan leverera i tid? Vilka möjligheter finns till tidsförlängning? Vilka kostnader uppstår om du inte kan leverera alternativt inte agerar korrekt när du blir försenad?

Med utgångspunkt från några av de vanligaste standardavtalen för tillverkande företag och entreprenadbranschen såsom AB 04, ABT 06, NL 17, NLM 19, ABA 99 och FIDIC går vi igenom möjligheterna att begära tidsförlängning. Vad krävs för att kunna begära tidsförlängning och vilken formalia måste parterna iaktta? Vilka kostnader kan uppkomma om du inte kan leverera i tid eller inte agerar korrekt?

Avslutningsvis ger vår föreläsare praktiska tips på alternativa lösningar för att hantera situationer som uppstår vid förseningar.

Föreläsare är Lina Stenson, advokat från Advokatfirman Lindahl i Helsingborg.

Tipsa gärna kollegorna inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan!