Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för deltagare som är anslutna till Trade Network. Vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 14 november kl.8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Ny lagstiftning – praktiska konsekvenser för företags transaktioner & investeringar

 – ökat fokus på säkerhetspolitik och EU:s strategiska oberoende

Det geopolitiska läget gör nu att säkerhetspolitiska aspekter får en allt större roll i den lagstiftning som kommer från EU. Fokus på oberoende från andra handelsblock, s k ”open strategic autonomy” gör även avtryck inom EU:s traditionella handels- och konkurrenspolitik.

På kort tid har ett stort antal nya regelverk kommit som medför krav på nya rutiner för såväl transaktioner som för den löpande regelefterlevnaden för svenska företag.

Under detta webbinarium guidar ledande experter oss igenom de mest väsentliga reglernas syften och innehåll med särskilt fokus på de möjligheter och praktiska utmaningar det nya landskapet för med sig för svenska företag

Våra föreläsare Andreas Johansson, Anton Lundmark och Max Karlsson, advokater på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, arbetar dagligdags med företags utmaningar inom ramen för handels- och konkurrensrätten. De kommer, utöver en bred översikt av de nya regelverk som tillkommit på området, särskilt att behandla innehållet i de nya regelverken kring granskning av utländska direktinvesteringar (FDI) och utländska subventioner (FSR), med fokus på följande frågor:

  • I vilka situationer påverkas svenska företag av de nya regelverken?
  • Vilka sektorer och teknik omfattas?
  • Vilka nya skyldigheter får svenska företag att anmäla och hur gör man en anmälan?
  • Hur går granskningsprocesserna inom EU till?
  • Praktiska tips

Andreas Johansson är Partner i gruppen för EU- och konkurrensrätt på Mannheimer Swartling. Sedan många år tillbaka utgår Andreas från Bryssel där han utöver konkurrensrätten även ansvarar för handelsrättsliga ärenden. Andreas har även en bakgrund från Sveriges FN-representation i Genève och har arbetat på byrå i USA.

Anton Lundmark är Senior Associate i samma grupp. Han är stationerad i Stockholm och jobbar brett över det konkurrensrättsliga fältet, dock med ett särskilt fokus på frågor som rör statsstöd.

Max Karlsson, också Senior Associate i samma grupp, är stationerad i Bryssel och har ett särskilt fokus på företagskoncentrationer och utländska direktinvesteringar.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0