Nya gröna lagar på gång från EU – så förbereder du dig

Välkommen till detta webbinarium som kommer gå igenom vad som händer på EU nivå gällande den gröna given och strategi för hållbara finanser.

I våras presenterade EU förslaget kring en klimatlag som innebär att utsläppsmålen blir bindande till 2050. Målet är att uppnå klimatneutralitet år 2050.
Det finns även planer för framtida regleringar inom hållbara finanser, bland annat Taxonomin som innebär en gemensam definition av vad som anses vara hållbart eller inte. När beslutet väl är på plats ska taxonomiförordningen efterlevas den 31 december 2021 och kommer vara fullt ut implementerad den 31 december 2022. Detta ger näringslivet ett år att anta och efterleva de nya miljömålen.

Det finns ytterligare flera områden som näringslivet behöver vara medvetna om och anpassa sig till.

Webbinariet kommer lyfta vilka de framtida lagarna och regleringarna är, vad det innebär för näringslivet och hur vi kan börja förbereda oss idag.

Mer information om talare och innehåll kommer under hösten.