Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja.
495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke medlemmar.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300kr.

Sista anmälningsdag är den 19 november kl 13:00.

Nya gröna lagar på gång från EU – så förbereder du dig

Välkommen till detta webbinarium som kommer gå igenom vad som händer på EU nivå gällande den gröna given och strategi för hållbara finanser.

I våras presenterade EU förslaget kring en klimatlag som innebär att utsläppsmålen blir bindande till 2050. Målet är att uppnå klimatneutralitet år 2050.
Det finns även planer för framtida regleringar inom hållbara finanser, bland annat Taxonomin som innebär en gemensam definition av vad som anses vara hållbart eller inte. När beslutet väl är på plats ska taxonomiförordningen efterlevas den 31 december 2021 och kommer vara fullt ut implementerad den 31 december 2022. Detta ger näringslivet ett år att anta och efterleva de nya miljömålen.

Först inleder Mats Engström som är senior rådgivare på SIEPS, Svenska Institutet för europapolitiska studier. Med lång erfarenhet av europeiska frågor kommer han ge oss en överblick till vad som sker idag i Europa när det gäller klimat och miljö, inklusive den gröna given som även nämns som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU.

Vi djupdyker sedan i en av de senaste regleringarna från EU, nämligen EU Taxonomin. Här får vi höra från Matilda Persson och Jannike Hising, 2050 Consulting om vad Taxonomin innebär och hur det kommer att påverka olika aktörer i samhället, så som finanssektorn och näringslivet. Vad behöver vi göra för att förbereda oss idag?

Vi får sedan höra från Katarina Skalare, Heimstaden, som berättar hur de börjat arbeta med EU Taxonomin och vad den innebär för dem

Varmt välkommen med din anmälan!


Mats Engström är senior rådgivare och analytiker med inriktning på miljö- och näringspolitik på SIEPS. Mats har en lång erfarenhet om europeiska frågor, miljö och teknik. Han har varit politisk rådgivare till utrikesminister Anna Lindh 1998-2001, ledarskribent på Aftonbladet, chefredaktör för NyTeknik samt policychef för Unionen. Mats är även författare till tre böcker, och den senaste boken ”Miljöframgångar” gavs ut i år.

0