Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Hållbarhetsnätverket.
Vi tar löpande emot nya deltagare till våra nätverk. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Elisabeth Axelson.

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 9 mars kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Nya hållbarhetsrapporteringskrav för ditt företag – CSRD och ESRS

I november 2022 beslutade EU om det nya direktivet inom hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
CSRD ersätter det gamla kravet på hållbarhetsredovisning, Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Det nya direktivet, CSRD, har ökat ambitionerna för transparens, tydlighet och information.

Kortfattat innebär CSRD:

  • Successiv implementering från 2024 (rapportering 2025)
  • Användandet av nya standarder som EU tagit fram, European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
  • Granskning och verifiering av en tredjepart
  • Dubbel väsentlighetsanalys
  • Integrerat i förvaltningsberättelsen
  • Redovisas i ett digitalt format (XHTML)

I detta webbinarium går vi igenom vad CSRD innebär och vad de ovanstående punkterna betyder i praktiken. Vi ger sedan en mer detaljerad bild av vad ESRS innebär och hur du kan börja arbeta med detta.

Syftet med webbinariumet är att du ska få en förståelse för vad CSRD och ESRS innebär, vad det innehåller och hur ditt företag påverkas. Slutligen är målet att du ska ha konkreta råd med dig hur du kan börja arbeta med det nya direktivet redan idag.

Vi får lyssna till Paulina Björk, Engagement Manger på Postition Green Group. Paulina har lång erfarenhet av att stötta kunder från näringslivet i deras datadrivna hållbarhetsarbete i Position Greens plattform för insamling, analys, beräkning och rapportering av hållbarhetsdata.

0