Datum / Tid


Pris

950 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
1 350 kr/pers för icke-medlemmar.
50 % rabatt för dig som är medlem i Inköpsnätverket eller Trade Network.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 23 mars kl 10:00.

Obs! Denna kurs kommer att sändas digitalt där kursmaterial samt länk skickas ut under måndagen 23 mars.

Livesändning – Nya Incoterms® – Vad innebär det för ditt företag?

Internationella Handelskammaren (ICC) har genomfört en revidering av leveransvillkoren. De nya villkoren kallas för Incoterms® 2020 och började gälla den 1 januari 2020.

Syftet med revideringen har varit att förenkla förståelsen av de olika leveransvillkoren samt att dessa bättre ska återspegla hur den internationella handeln fungerar.

Vid informationsträffen kommer en genomgång att ske av de övergripande förändringarna, men också vilka skillnaderna är mellan Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020 för vart och ett av de olika villkoren.

Informationsträffen vänder sig till personer som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition och som kommer i kontakt med leveransvillkor på något sätt.

Program:
– Incoterms® 2020 – Innehåll och användning
– Övergripande förändringar av Incoterms®
– Ändringar i de olika villkoren
– Övergången mellan Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020
– Frågor

Inbjudan gäller alla på företaget.
Varmt välkommen!

0