Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, vån 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt för alla som är med i Hållbarhetsnätverket eller alumni till Sustainable Business & Leadership.
595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
995kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 28 september.

Det kommer att bjudas på fika!

Organisationsdesign för framgångsrik hållbarhetsresa

Vikten av mer kunskap ökar alltmer inom den hållbara och gröna omställningen samhället står inför. Denna transformativa förändring – som det i många fall är – kräver att stora delar av samhället engagerar sig, och lika så stora delar av företaget – om inte hela företaget. Hållbarhet har gått ifrån en ”stuprörs-fråga” till att bli en horisontell fråga för hela organisationen.

Vi vill bjuda in till en nätverksträff där vi ska prata om hur du säkerställer framtidens kompetens för bolaget – och får med dig alla på resan. Detta är ett område som behövs för att möjliggöra en gedigen omställning.

Välkommen till en halvdag där nätverkande och kompetensutveckling står i fokus!

Kompetensutvecklings strategier
Vi ska först få lyssna till Handelskammarens expert inom kompetensutveckling och yrkeshögskolor, Caroline Höstgren, som ska ge ett helhetsperspektiv på kompetensförsörjning.
Hur säkerställer man ett kunskapslyft internt? Vad finns det för möjligheter och hur använder man dem bäst? Vi får reflektioner och verktyg på hur detta kan se ut på kort, medellång och lång sikt.

Organisationsdesign för framgångsrik hållbarhetsresa
Vi ska få lyssna till hur Trelleborg AB arbetar med att framtidssäkra kompetens för bolaget inom hållbarhet och ser till att hela bolaget följer med på resan. Anna Karin Svennberg, Group Talent Management Director och Anna Yelistratova, Group Sustainability Officer ska berätta om den förändringsresan som de gjort och hur de arbetar idag med att integrera hållbarhet i hela bolaget, allt ifrån kompetens och engagemang till strategier.

Vi ses den 3 oktober!

0