Datum / Tid


Plats

Handelskammarens lokaler på vån 2 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

895 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
1 345kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

OBS. Deltagare i HR-Lunchen får 50% på deltagaravgiften.

Vi inleder med en gemensam lunch i Handelskammarens lokaler. Under eftermiddagen serveras även en fika.

Sista anmälningsdag är den 15 maj. Vid utebliven närvaro samt avanmälan efter den 15 maj utgår full avgift.

Personal i Danmark – skatterättsliga frågor

Dagligen pendlar tusentals över Öresund. Skillnaderna i lagar och regler, särskilt rörande skatte- och socialförsäkringsregler, på de båda sidor av sundet gör sig dock påminda, såväl för arbetsgivare som arbetstagare.

Under detta seminarium tar vi upp skatte- och socialförsäkringsrättsliga frågor som påverkar både svenska arbetsgivare och anställda. Vår föreläsare ger en översiktlig genomgång av skillnaderna i regelverken som rör personskatt. Fokus blir på de skillnader som oftast vållar problem för arbetsgivare och dess anställda i Öresundsregionen men vår föreläsare lyfter även upp möjligheter.

  • Vad innebär de särskilda skattereglerna i Öresund? Hur är inkomstskatter uppbyggda i Danmark? Särskilda avdragsregler.
  • Arbetsgivaravgifter, socialförsäkring och pension och utmaningar för svenska företag när danska löneregler ska hanteras.
  • Vanliga fallgropar. Här belyses bland annat frågeställningar rörande personal som distansarbetar över sundet, fallgropar kopplade till styrelsearbete men det ges även andra exempel på när svenska företag kan bli registreringsskyldiga i Danmark eller få arbetsgivarskyldigheter i Danmark.

Föreläsare är Christina Brink från KPMG Acor Tax i Danmark som har 20 års erfarenhet av att arbeta som rådgivare med skatte- och socialförsäkringsfrågor i Öresundsregionen. Föreläsningen hålls på svenska.

Varmt välkommen med din anmälan,

0