Malmö: Vilka beteenden skapar ett framgångsrikt ledarskap?

Välkommen till första lunchmötet med vårt nya nätverk The New Boss!

Att ledarskapet är viktigt det vet vi! Vi har ofta subjektiva tankar om vad som är bra och dåligt ledarskap. Det vi inte vet lika mycket om är – vilka beteenden är det som skapar framgång i ledarskapet enligt modern forskning?

På vår premiärträff får vi lyssna till Malin Holm som kommer att prata om vilka beteendefaktorer som ligger bakom det mest effektiva ledarskapet. Därefter äter vi en gemensam lunch, där vi reflekterar kring ämnet i grupper.

Avslutningsvis knyter vi tillsammans med Malin ihop säcken genom att diskutera kring vad effekten i en organisation kan bli, om man tillämpar rätt ledarskap.

Ser fram emot en givande lunch!

Föreläsare och facilitator är Malin Holm som är en erfaren Grupp- och Ledarskapskonsult. Hon har alltid People Management i fokus och har genom åren hjälpt många organisationer att bli mer effektiva och välfungerande. 

Kategoriserad i The New Boss