Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Trade Network. Vi tar löpande emot nya medlemmar. Kontakta oss gärna för mer information.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 15 mars kl 8.00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Leveransstörningar, råvarupriser till halvledarbrist – så agerar företagen

Fortsatta leveransstörningar och stigande priser på många viktiga rå- och insatsvaror är faktorer som kommer att påverka företag även under 2022. Hur agerar företagen på rådande situation och vilka trender syns?

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank med ansvar för det månatliga Inköpschefsindex, ger oss inledningsvis en kort genomgång av vilka trender man sett under pandemin. Han kommer därefter belysa flera pågående trender som visar hur företag väljer att agera nu för att hantera bl.a. aktuella leveransstörningar och ökade råvarupriser.

En annan viktig faktor som spås fortsätta under 2022 är bristen samt de stigande priserna på halvledare och kritiska metaller, något som påverkar många tillverkningsföretag. Detta är även något som EU identifierat som ett stort problem i klimatomställningen, då många produkter som är viktiga för att uppnå uppställda klimatmål är helt beroende av halvledare och flera metaller som det är brist på. Tillverkningen av halvledare och även brytningen av de kritiska metallerna sker framför allt i Asien vilket gör europeiska företag beroende av import. I EU:s industristrategi har man därför skrivit in en målsättning att bli mindre beroende av import av dessa kritiska komponenter.

Vi låter Jörgen kort berätta mer om EU:s industristrategi men han kommer även ge prognoser på kort och lite längre sikt på några av de kritiska metallerna och halvledare som många tillverkande företag är beroende av.

Jörgen Kennemar är seniorekonom på Swedbank. Han ansvarar bl.a. för det månatliga Inköpschefsindex som genomförs tillsammans med Silf. Jörgen har en 30-årig bakgrund med inriktning mot konjunkturbedömningar och råvaruanalyser och varit verksam i Swedbank i drygt 20 år. Är även ansvarig för bankens Småföretagsbarometer. Innan banken har han varit verksam inom Företagarna och Svenskt Näringsliv samt på Konjunkturinstitutet.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0