Självledarskap – så når du dit!

När du har ett gott självledarskap så styr du tankar och handlingar mot det som är viktigast för dig. Du har en kompassriktning, meningsfulla mål och en plan som fungerar. Du hanterar hinder och motgångar konstruktivt, styr dina beteenden, använder dina styrkor och har utvecklade samarbetsfärdigheter.

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både för dig som individ och i en organisation. I en organisation som satsar på självledarskapet blir riktning och mål tydligare. Var och en tar då ett större ansvar och prioriterar och agerar utifrån vad som är viktigast.

Går det att komma dit? Bengt Kallenberg, coach, ledare och författare ger på detta webbinarium dig flera verktyg och metoder som hjälper dig i rätt riktning. Bengt brinner för att utveckla ledare och medarbetare så att vi får sunda organisationer.

Välkommen!

0