Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 15 februari.

Skåne – ledande för miljöteknikbolag?

Vad är nyckelfrågorna för att Skåne ska kunna bli en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?

Vet vi hur Skånes styrkor inom miljö- och klimatteknik ser ut? Vilka forskargrupper finns på universiteten och vilka företag som arbetar inom området och hur kan vi bidra till att skapa fler nya företag?

Uppdraget till samtalspanelen är att flytta diskussionen från de enkla och kanske självklara svaren till ett mera framtidsinriktat och lösningsfokuserat samtal där den slutliga frågan till alla deltagarna blir – vad kan du och din organisation konkret bidra med för att göra Skåne till en ledande plats för miljö- och klimatteknologibolag.

Dagens medverkande är:

Johan Wessman, VD och chefredaktör Øresundsinstituttet, moderator
Karin Lintrup, hållbarhetschef Minc
Magnus Agerström, VD Cleantech Scandinavia
Catarina Paulsson, hållbarhetschef Alfa Laval
Jonas Michanek, Center manager UNOPS S3i Innovation Center Sweden
Jörgen Bodin, Investment manager Almi Invest GreenTech
Håkan Rosqvist, VD Sustainable Business Hub

>> Se dagens program här


Om webbinarieserien – Agenda: Sustainability

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten.

Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Agenda: Sustainability organiseras av Lund Institute for Sustainable Impact vid Ekonomihögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds kommun och Region Skåne.

Varmt välkommen med din anmälan!
0