Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 16 november.

Smart mobilitet

Webbinarium kl 13:00 – 14:30

Välkommen till detta webbinarium där vi lyfter ämnet om smart mobilitet.
Ett aktuellt ämne där fokus ligger på att samtala hur man skapar förutsättningar för klimatsmarta, resurseffektiva transporter av gods och människor i en växande region. Du får lyssna till fyra talare som diskuterar och samtalar kring ämnet.

Vi får höra från:
  • Christer Ljungberg, VD Trivector AB
  • John Hultén, föreståndare K2
  • Joakim Nelson, VD Innovation Skåne
  • Karin Ebbinghaus, VD Elonroad

Mer information om webbinariet och talarna hittar du här.
Länk till anmälan för webbinariet finner du här.

Workshop kl 15:00 – 16:30

Välkommen att delta i den efterföljande digitala workshopen.
Här får du tillfälle att möta samtliga paneldeltagare och arrangörerna bakom Agenda: Sustainability. Under workshopen kommer vi att fördjupa oss i webbinariets fokusområde. Vi varvar mini-föreläsningar med grupparbete där olika frågeställningar och problem löses gruppvis. Det kommer att ges gott om tillfälle att lyfta egna frågor och utmaningar som är centrala utifrån ditt och din organisations perspektiv. Våra experter kommer med skicklig hand att guida oss genom workshopen!

Maxantal: 25 deltagare
Begränsat antal deltagare – säkra din plats idag!

Länk till anmälan för workshopen finner du här.
Webbinariet och workshopen hålls på svenska.

Om webbinarieserien – Agenda: Sustainability

I omställningen mot mer hållbara organisationer har hållbarhetsfrågor klättrat högt upp på agendorna i både offentlig och privat sektor. Denna omställning är på många sätt en utmaning som kräver nya tankesätt, affärsmodeller, innovationer och praxis. Att lyckas med omställningen är viktigt för att lösa klimatkrisen och minska sociala ojämlikheter.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten.

Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.

Agenda: Sustainability organiseras av Lund Institute for Sustainable Impact vid Ekonomihögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds kommun och Region Skåne.

Varmt välkommen med din anmälan!

0