Datum / Tid


Plats

High Fives lokaler, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Pris

Premiären är kostnadsfri ”Prova på”

Här kan du läsa mer om medlemskapet i The New Boss.
Frukost ingår!

Sista anmälningsdag är den 20 januari.

Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverket.
Nyfiken? Kontakta Katarina Björnsdotter för mer information.

The new boss – Feedback –  Hur svårt kan det vara?

Premiär för The New Boss i Halmstad – nätverket för alla som är intresserade av att utvecklas i sitt ledarskap. Här får du möjlighet att dela egna erfarenheter och ta del av andras. Du får diskutera möjligheter och utmaningar och du kommer få ny kunskap och inspiration till ditt ledarskap. Första träffen är vi i High Fives lokaler vid Högskolan i Halmstad.

På premiären är temat Feedback

Feedback, eller återkoppling som vi säger på svenska, är ett fantastiskt effektivt verktyg för att utveckla individer och nå gemensamma mål. Alla kan ge feedback och ändå tycker många att det är svårt och ofta hör vi att vi vill ha mer feedback. Som chefer har vi ett ansvar att vara med och skapa en feedbackkultur på våra arbetsplatser.

Konstruktiv feedback, som har ett positivt syfte, handlar om att vi ska hjälpa varandra till utveckling av oss själva och av verksamheten. Med konstruktiv feedback gör vi andra uppmärksamma på det de gör och vi hjälper dem att bevara och förstärka det som är bra, att börja med nytt och att sluta med det som är dåligt. I feedback har vi både en sändare, den som ger feedbacken, och en mottagare, den som tar emot feedbacken. I konstruktiv feedback har båda ett ansvar för att det ska bli bra.

Under föreläsningen kommer du att få ta del exempel och du kommer att få konkreta tips på enkla verktyg som du kan använda i din vardag, både som chef och som medarbetare. Säkert har du exempel från din verksamhet. Fundera på något/några tillfällen då du fått feedback som du kommer ihåg och som du har kunnat ta till dig. Vad hände? Detta kommer vi diskutera tillsammans.

Varmt välkommen till The New Boss i Halmstad!

Dagens inspiratör är Anneli Eklöf från företaget A Business Boost. Anneli är Civilingenjör och har sin bakgrund i tillverkande industri där hon bland annat har arbetat som kvalitetsutvecklingschef, arbetsmiljösäkerhetschef och programchef. Sedan flera år tillbaka är hon managementkonsult och jobbar bland annat med företags strategier, förändringsledning och organisationsutveckling. Anneli kommer framöver vara nätverkets facilitator.

0