Datum / Tid


Plats

Handelskammaren, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Pris

250 kr/pers för medlemmar i Handelskammarens Tankesmedja
595 kr/pers för  medlemsföretag i Handelskammaren
995 kr/pers för icke-medlemmar

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Observera att vid avanmälan, senare än fyra dagar innan arrangemanget, utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 6 november.

Vi inleder med en gemensam vegetarisk lunch kl 12.00!

Tillståndsprövning

Handelskammarens Tankesmedja bjuder in till möte med fokus på tillståndsprövning och vänder sig till företag, miljökonsulter samt jurister.

Vi inleder mötet med historik om det arbete som bedrivits av Handelskammaren de senaste åren i nära samarbete med olika intressenter och myndigheter. Därefter fokuserar vi på hur företag kan förbereda sig inför tillståndsprövning, tidsaspekten, omfattning av utredningar, samråd mm. Avslutningsvis öppnar vi upp för alla för att få en bild av företags, miljökonsulters och juristers erfarenheter och utmaningar inom området.

Du får lyssna till Karl-Erik Grevendahl, ledare för Handelskammarens Tankesmedja, har lång erfarenhet inom näringslivet – kombinerat med livslångt miljöintresse. Han arbetar främst med förändringsprocesser med hållbar utveckling i fokus.

Erica Nobel, advokat och partner på Advokatfirma Delphi, har en bakgrund som forskare och kommunjurist och har därefter i över arton års advokatverksamhet biträtt infrastrukturella bolag, kommuner och företag i miljörättsliga och fastighetsrättsliga frågor i samband med såväl exploateringar och ansökningsärenden som löpande drift- och underhållsfrågor.

Monika Walfisz, regionchef och miljökonsult på DGE, är miljövetare med mer än 18 års erfarenhet inom miljöområdet, huvudsakligen som konsult. Hon arbetar med projekt kopplade till miljölagstiftning, som tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och olika miljöutredningar.

Ta gärna med kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Välkommen!

0