Datum / Tid


Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg, Malmö

Pris

3.400 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet
4.100 kr/person för icke-medlemmar

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 25 november

Tulldagen 2021

Tulldagen 2021 – Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är ett heldagsarrangemang för dig som arbetar med tull, internationell handel och transportfrågor. Tulldagen anordnas varje höst i Göteborg, Stockholm och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Mer än 300 personer och ett 25-tal utställare deltog i Tulldagen 2019 i Malmö för att lära sig mer och inte minst för att få träffa kollegor som också arbetar med tullfrågor.

Vi är hoppfulla om att vi i år kommer att kunna arrangera Tulldagen 2021 på plats, men vi erbjuder även ett helt digitalt arrangemang. Du kan alltså se fram emot Tulldagen 2021 i en eller annan form.

Innehållet på Tulldagen 2021 är precis som tidigare år skiftande. Såväl i de gemensamma som valbara seminarierna tas en mängd intressanta ämnen upp inom området tull, internationell handel och transport. Några exempel på ämnen i år är:

  • Harmonized System 2022
  • Trade Compliance – viktigare än någonsin
  • Combiterms® 2020 – Kopplingen till Incoterms® 2020

Program

  • En sammanfattning av programpunkterna hittar du här
  • Det finns också ett utförligare program med beskrivning av innehållet i de olika seminarierna

Ange i din anmälan till Tulldagen vilka av de valbara seminarierna du vill delta i!

Om restriktionerna inte tillåter fysisk närvaro genomförs Tulldagen 2021 endast digitalt den 2 december. Det betyder att om du har anmält dig till en fysisk tulldag kommer du istället att få en plats på den digitala.

Varmt välkommen till Tulldagen i Malmö den 30 november 2021!

 

Tulldagen arrangeras även i Stockholm den 23 november.

 

Tulldagen är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskammaren.

0