Datum / Tid


Pris

3.400 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller Transportindustriförbundet
4.100 kr/person för icke-medlemmar

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 30 november.

Tulldagen online 2021

Tulldagen online 2021 – Sveriges största mötesplats för tullfrågor!

Tulldagen anordnas varje höst i Göteborg, Stockholm och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förutom de vanliga Tulldagarna med närvaro arrangerar vi i år också Tulldagen online. Detta är ett halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Innehållet på Tulldagen online 2021 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom kommer deltagarna att få exklusiv tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått i de vanliga Tulldagarna.

Program

9.00 Välkomna!

Aktuellt från Tullverket
Generaltulldirektör Charlotte Svensson

Vad är fokus inom tullområdet?
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

10.00 P A U S

Panelsamtal om internationell handel
Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Morten Steen Jensen, Volvo Car Group

10.50 P A U S

Avslutningsseminarium om digital handel – vart tar utvecklingen oss?
Urban Ljungblom och Ville Sointu, Nordea

11.45 Summering av årets Tulldag

11.50 Digitala seminarier
Nu kan du på egen hand titta på nio förinspelade seminarier som har ingått i de vanliga Tulldagarna. Länk till dessa kommer att skickas ut ca en vecka i förväg tillsammans med bekräftelsen om ditt deltagande. Seminarierna är:

  • Grunder i tullhantering
  • Ursprungskontroller
  • Combiterms® 2020 – Kopplingen till Incoterms® 2020
  • Digitala tillstånd förenklar din tullhantering
  • Trade Compliance – viktigare än någonsin
  • Omställning import
  • Harmonized System 2022
  • Aktuellt på frihandelsfronten
  • Hur påverkas din verksamhet av momsregler? 
Varmt välkommen till Tulldagen online den 2 december!

 

Tulldagen med närvaro arrangeras i Stockholm den 23 november och i Malmö den 30 november.

 

Tulldagen online är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskamrarna.

0