Datum / Tid


Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg, Malmö

Pris

3 900 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller i Transportindustriförbundet
4 400 kr/person för övriga

Vill du få tillgång till alla de valbara seminarierna i digital form? Tilläggspriset för access till alla inspelade seminarier är 1 500 kr (valfritt).

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 8 november.

Tulldagen 2022

Tulldagen 2022 – Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är ett heldagsarrangemang för dig som arbetar med tull, internationell handel och transportfrågor. Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Mer än 230 personer och ett 20-tal utställare deltog i Tulldagen 2021 i Malmö för att lära sig mer och inte minst för att få träffa kollegor som också arbetar med tullfrågor.

I år kommer vi som vanligt att arrangera Tulldagen 2022 på plats, men vi kommer även att erbjuda ett helt digitalt arrangemang den 18 november.

Innehållet på Tulldagen 2022 är precis som tidigare år skiftande. Såväl i de gemensamma som valbara seminarierna tas en mängd intressanta ämnen upp inom området tull, internationell handel och transport.

 

Program

Ange i din anmälan till Tulldagen vilka av de valbara seminarierna du vill delta i!

 

Varmt välkommen till Tulldagen i Malmö den 15 november 2022!

Tulldagen arrangeras även i Stockholm den 18 oktober och i Göteborg den 25 oktober.


Tulldagen är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskammaren.

0