Datum / Tid


Pris

3 900 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller i Transportindustriförbundet
4 400 kr/person för övriga

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 17 november.

Tulldagen online 2022

Tulldagen online 2022!

Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förutom de vanliga Tulldagarna med närvaro arrangerar vi även Tulldagen online. Detta är ett halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Innehållet på Tulldagen online 2022 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom får deltagarna tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått i de vanliga Tulldagarna.

Program

9.00 Välkommen

9.05 Aktuellt från Tullverket
Charlotte Svensson, Generaltulldirektör Tullverket

9.25 Vad är på gång på tullområdet på kort & lång sikt
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

10.00 Paus

10.10 Panelsamtal: Aktuellt om globalisering, handel & värdekedjor
Lena Sellgren, Business Sweden
Anneli Wengelin, Kommerskollegium
Tina Thorsell, Transportföretagen

10.50 Paus

11.10 Avslutningsseminarium: Den perfekta stormen och vad händer efter denna?
Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

11.50 Tack för i år!

11.55 Digitala seminarier
Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier. Länk till dessa får du i samband med eventet. Innehållet på de förinspelade seminarierna är:
– Import/export – en framtidsspaning
– Världshandeln och grön omställning i dramatiska tider
– Exportkontroll och sanktioner
– Nytt uppdaterat system för transitering
– Ökad säkerhet genom digital uppgiftslämning
– Företag som brottsverktyg
– Särskilda förfaranden – vilka möjligheter finns?
– EU:s Green Deal och Fit for 55
– Från godslokalkod till plats

Varmt välkommen till Tulldagen online den 18 november!

Tulldagen med närvaro arrangeras i Stockholm den 18 oktober, i Göteborg den 25 oktober och i Malmö den 15 november.


Tulldagen online är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskamrarna.

0