Tulldagen online 2022

Tulldagen online 2022!

Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om tullförändringar på både kort och lång sikt. Förutom de vanliga Tulldagarna med närvaro arrangerar vi även Tulldagen online. Detta är ett halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Innehållet på Tulldagen online 2022 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom får deltagarna tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått i de vanliga Tulldagarna.

Program

Vi håller på med planeringen av innehållet för Tulldagen online och kommer att lägga ut programmet här på hemsidan så fort det är klart.

Varmt välkommen till Tulldagen online den 18 november!

Tulldagen med närvaro arrangeras i Stockholm den 18 oktober, i Göteborg den 25 oktober och i Malmö den 15 november.


Tulldagen online är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskamrarna.