Datum / Tid


Plats

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg, Malmö

Pris

“Early bird”-anmälan där inspelningarna till de nio gemensamma passen ingår fram t.o.m 30:e juni:
4 000 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller i Transportindustriförbundet, inkl. tillgång till inspelningar

4 900 kr/person för övriga inkl. tillgång till inspelningar
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Ordinarie pris, från 1 juli
4 000 kr/person för medlemsföretag i Handelskammaren eller i Transportindustriförbundet, ej tillgång till inspelningar. Dessa går att köpa till som tillval se nedan.

4 900 kr/person för övriga, ej tillgång till inspelningar. Dessa går att köpa till som tillval se nedan.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Digitalt seminariepaket innehållande nio föreläsningar
1 750 kr tilläggskostnad från 1 juli.
Moms tillkommer.

Sista anmälningsdag är den 29 oktober.

Intresserad av att vara utställare? I år är antalet utställarplatser i Malmö fullbokat men meddela oss om ditt företag är intresserad av att ställa ut på framtida Tulldagar.

Tulldagen 2024 – Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är ett heldags arrangemang för dig som arbetar med tull, internationell handel och transportfrågor. Dagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om förändringar som påverkar internationell handel på både kort och lång sikt. Förra året deltog 300 personer och ett 20-tal utställare på Tulldagen i Malmö, för att lära sig mer men även för att träffa andra som också arbetar med liknande frågor.

I år arrangerar vi Tulldagen i Malmö den 7 november men erbjuder även Tulldagen Online, ett digitalt halvdags arrangemang den 26 november.
Innehållet på Tulldagen 2024 är precis som tidigare år varierat. Såväl i de gemensamma passen som i de valbara seminarierna tas en mängd intressanta ämnen upp inom området tull, internationell handel och transport.

Nyhet för i år! Anmäler du dig före 1 juli får du tillgång till inspelningar av de nio gemensamma valbara föreläsningarna som hålls på alla tre orterna. Observera att de valbara passen D, H och I, som enbart hålls i Malmö, inte ingår. Inspelningarna skickas på mail den 26 november till dig som anmält dig tidigt, eller som väljer att köpa till tillgång till det digitala seminariepaketet.

Nedan ser du programmet för årets Tulldagen. Innan du gör din anmälan, läs igenom innehållet på de valbara passen nedan. Det kan vara till hjälp för att välja det som passar dig bäst. Du når de utförligare beskrivningarna genom att klicka ut innehållet nedan vid de olika passen. De inledande och det avslutande passet är gemensamt för alla deltagare.

Program 2024 Malmö

8.30 Registrering med kaffe/te och fralla.
9.00 Välkommen till Tulldagen 2024! (10min)
Malin Madsen och Mariette Gunnarsson, Handelskammaren
Moderator: Per Tryding, Handelskammaren
Aktuellt från Tullverket
Johan Norrman, vikarierande Generaltulldirektör Tullverket
Geopolitiken i styrelserummet – Panelsamtal
Mikael Hermanson, Vice President Mellby Gård
Helen Richenzhagen, Vice VD / Global Marketing Director TePe Munhygienprodukter AB

Mats Wickell, Senior Vice President and Head of Business Area Kockums
Fler namn tillkommer…
10.00 Paus. Mingla med övriga deltagare och besök utställare.
10.20 Vad är fokus inom tullområdet?
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket
10.50 Paus. Mingla med övriga deltagare och besök utställare.

11.20 Block 1 – valbara pass. Läs mer om innehållet och välj i anmälningsformuläret vilket du vill delta i.

A. Dags att söka CBAM-tillstånd

Under 2025 kan företag som importerar CBAM*-varor börja ansöka om att bli CBAM-deklarant. Att ha detta tillstånd kommer att vara ett krav för att kunna importera CBAM-varor den 1 januari 2026. Vilka krav kommer att ställas för att få detta tillstånd? Vi går även igenom vad som kommer att ske den 1 januari 2026 då CBAM-systemet övergår till den definitiva fasen. Tillkommer nya varor? Förändrade krav på beräkningar och rapporter? Vår föreläsare berättar även mer om praktiska erfarenheter från första året och ger praktiska tips till företagen.

Föreläsare från Naturvårdsverket

*CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) omfattar import av  varor såsom cement, gödningsmedel, elproduktion, järn och stål samt aluminium. Importören av dessa varor till EU ska deklarera de utsläpp som är kopplade till tillverkningen av varan i tredje land i sk CBAM-rapporter.

B. Ny export- och utförselprocess – är du redo?

Lyssna på ett samtal om vanliga och ovanliga frågor och svar om den nya export- och utförselprocessen. Ett seminarium för dig som har gått över eller ska gå över till det nya uppgiftslämnandet.

Föreläsare från Tullverket

C. Samverkan leder till fällande dom

Mikael Lindgren, Tullverket, och Susann Marco, DHL Freight, ger exempel på samverkan mot tullbrottslighet i det legala varuflödet där transportföretag utnyttjas för narkotikasmuggling.

Föreläsare Mikael Lindgren, Tullverket, och Susann Marco, DHL Freight

D. Nya ursprungsregler och nytt frihandelsavtal

Den 1 januari 2025 börjar de nya moderniserade ursprungsreglerna i den så kallade PEM-konventionen att gälla. Vår föreläsare pratar om fördelarna med de nya PEM-reglerna och vad svenska företag behöver ha koll på när det nya regelverket träder i kraft. Avslutningsvis lyfter hon upp några av de centrala delarna i ursprungsreglerna i nya frihandelsavtalet med Nya Zeeland.

Föreläsare Anna Arnefalk, Senior Trade Advisor på Business Sweden

Observera detta pass genomförs enbart i Malmö och ingår inte i de förinspelade föreläsningarna som man kan få tillgång till.

12.00 Lunch
13.00 Block 2 – valbara pass. Läs mer om innehållet och välj i anmälningsformuläret vilket du vill delta i.

E. Avskogningsförordningen: EU-förbud att sälja varor som bidrar till avskogning

Avskogningsförordningen innebär ökade spårbarhetskrav för en rad olika varor vilket bl.a. innebär krav på att referera till en giltig ”förklaring om tillbörlig aktsamhet” i sin export- och importdeklaration. Förordningen omfattar ett antal råvaror (trä, kakao, kaffe, palmolja, gummi, soja och nötkreatur) och varor som tillverkats av dem som finns i en särskild bilaga. Exempelvis trämöbler, plywood, köksartiklar och askar av eller med träinslag, träkol, papper, däck, gummihandskar, läder och choklad. Förordningen träffar exportörer, importörer, tillverkare inom EU och företag som handlar med berörda varor inom EU. Lagstiftningen börjar gälla den 30:e december 2024 för medelstora och stora företag och ett halvår senare för mikro- och småföretag. För produkter som inte kan presentera giltiga intyg blir det förbud att sälja produkten på EU:s inre marknad. Skogsstyrelsen är ansvarig svensk myndighet och berättar här om lagstiftningen och de nya kraven.

Föreläsare från Skogsstyrelsen

F. Sanktionsuppdatering

Få en inledande och generell överblick kring trender och utveckling på sanktionsområdet. Därefter fokus på sanktionspaketen och andra införda åtgärder mot Ryssland som nu är mycket omfattande och som har skapat ett svårnavigerat regelverk för företag att förhålla sig till. Du får en viss tillbakablick på de införda åtgärderna och nyheterna från de senaste paketen. Vår föreläsare belyser även konkret de skyldigheter som EU företag har på sig att genomlysa sina affärer för att inte kringgå de införda åtgärderna.

Föreläsare: Olof Johannesson från Baker McKenzie Advokatbyrå

G. In- och utförsel av varor för olika transportslag

Du som transportör är en del av logistikkedjan och kan vara en aktör som kommer att lämna uppgifter digitalt till Tullverket. Hur ser egentligen processen ut vid in- och utförsel av varor för de olika transportslagen?

Föreläsare från Tullverket

H. Förändrade globala värdekedjor

Reshoring, Friendshoring, Nearshoring – begreppen för att beskriva förändringar i de globala värdekedjorna har varit många de senaste åren. Vår föreläsare belyser vilka de starkaste trenderna är just nu bland svenska företag. Hon beskriver även de viktigaste faktorer i omvärlden som påverkar företagens beslut om att förändra sina värdekedjor. Avslutningsvis belyses vilka nya tillverkningsmarknader i Asien som växer fram som alternativ till Kina. Utmaningar och möjligheter på dessa nya marknader?

Föreläsare Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

Observera detta pass genomförs enbart i Malmö och ingår inte i de förinspelade föreläsningarna som man kan få tillgång till.

13.40 Paus. Mingla med övriga deltagare och besök utställare.
14.00 Block 3 – valbara pass. Läs mer om innehållet och välj i anmälningsformuläret vilket du vill delta i.

I. Det nya importsystemet i praktiken

I det här seminariet tar vi upp vad du ska du tänka på när du deklarerar i det nya importsystemet, bland annat hur tullvärde hanteras. Vi blickar också framåt, centraliserad klarering – vad är det egentligen?

Föreläsare från Tullverket

J. BTOM – Storbritanniens nya importkontroller

Under 2024 införs BTOM (Border Target Operating Model) i flera steg. I praktiken innebär det en ny typ av säkerhetskontroller (gäller all import), och sanitära och fytosanitära kontroller (import av levande djur, animaliska produkter, växter och växtprodukter). Det blir nya processer att hålla reda på, men innebär samtidigt förenklade och digitaliserade kontroller. Lär dig mer om det nya systemet genom denna uppdatering från UK Department for Business and Trade.

Föreläsare Simon Weinberger, UK Department for Business and Trade

K. Exportkontroll – så förändras lagstiftningen

Den negativa geopolitiska utvecklingen har lett till att stater i större utsträckning har introducerat nya sanktionsregimer liksom antagit nya exportkontrollregler och att detta område blir alltmer komplext. Denna utveckling är tydlig inte minst med de sanktioner och exportkontrollregler gentemot vissa länder som får inverkan på exportföretagen.

I Sverige tillsattes en utredning av regeringen i slutet av 2023 för att modernisera exportkontrollen av krigsmateriel med anledning av Sveriges Nato-medlemskap. Det förs diskussioner inom bl.a. EU hur exportkontrollen ska kunna hantera den snabba teknologiska utvecklingen.

Föreläsare Richard Tornberg, Exportkontrollföreningen och Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

L. Panelsamtal kring tullrelaterade utmaningar i e-handelsflödet

Distansförsäljning eller e-handel är en av de viktigaste formerna av handel idag. Genom e-handel minskar avståndet mellan producent och konsument markant och ledtiderna från säljare till köpare pressas hårt. Samtidigt ställer världsläget ökade krav på kontroller av varor såväl som av samtliga aktörer involverade i handelskedjan.

Vi får lyssna till ett samtal om vilka utmaningar näringsliv och myndigheter ser med förtullningsprocessen i dagens e-handelsflöde och hur man arbetar med dessa. Vi blickar även framåt mot den reform av tullunionen som EU-kommissionen föreslagit, och hur den kan komma att påverka e-handlare och konsumenter i unionen.

Medverkande: Stefan Björkencrona, Tullverket och representant från e-handelsföretag
Samtalet leds av Bo Jarestig, Senior Customs Consultant på Gerlach Sweden AB och ordförande i Transportindustriförbundets tullkommitté.

Observera detta pass genomförs enbart i Malmö och ingår inte i de förinspelade föreläsningarna som man kan få tillgång till.

14.40 Paus med fika
15.10 Framtidens Logistik med Per Olof Arnäs.
En spaning kring hur AI kommer att förändra logistikbranschen. Under årets avslutningsföredrag tar Per Olof Arnäs med oss på en resa i en bransch i stark förändring. Han kommer både inspirera och utmana dig som lyssnare.

Per Olof är logistiknörd som arbetat med logistikbranschen sedan 1980-talet, både inom industrin och akademin. Han är doktor i logistik från Chalmers där han forskat kring logistikbranschens digitalisering. Han driver även Logistikpodden som sände sitt första avsnitt 2014.

15.55 Tack för i år!
Malin Madsen och Mariette Gunnarsson, Handelskammaren

Varmt välkommen till Tulldagen i Malmö den 7 november 2024!

Tulldagen arrangeras även i Göteborg den 23 oktober, i Stockholm den 22 november och online den 26 november.

Tulldagen är ett samarrangemang mellan  Tullverket,  Transportindustriförbundet  och Handelskammaren i Västsverige, Stockholm och Sydsverige.

0