Datum / Tid


Online

Livesändning via zoom

Pris

4 000kr/ person. Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.  

Sista anmälningsdag är den 22 november.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Tulldagen online 2024

Tulldagen anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och ger deltagarna möjlighet att få information om förändringar som påverkar internationell handel på både kort och lång sikt. Förutom de vanliga Tulldagarna med närvaro arrangerar vi även Tulldagen online. Detta är ett digitalt halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Innehållet på Tulldagen online 2024 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna. Dessutom får du tillgång till inspelningar av samtliga nio valbara seminarier som har ingått på de fysiska Tulldagarna.

Program

09:00 Välkommen till Tulldagen Online
09:05 Aktuellt från Tullverket
Johan Norrman, vikarierande Generaltulldirektör, Tullverket
09:25 Vad är på gång på tullområdet på kort & lång sikt
Kenneth Persson, Tullverket 
10.00 Paus
10.10 Panelsamtal: Aktuellt om internationell handel
Panelen diskuterar aktuella frågor kopplade till internationell handel.
Matilda Jarbin, Chief Sustainability & Communications Officer, Scanlog
Fler paneldeltagare uppdateras inom kort
10.50 Paus
11.10  Navigera i en komplexare omvärld
Företag med internationell handel har ett alltmer komplext landskap att navigera. Sanktioner, exportkontroll, antidumpningstullar och investeringsgranskningar blir allt vanligare handelspolitiska instrument som används för att hantera olika geopolitiska spänningar mellan stormakterna USA, Kina och EU. Något som kräver nya strategiska beslut för företagen och deras värdekedjor. Ett presidentval i USA och ett EU-val kommer innebära nytt fokus även inom handelspolitiken. Samtidigt sker den gröna omställningen och AI och digitaliseringen får allt större genomslag i den internationella handeln.

Årets avslutningstalare Lars Karlsson, Global Head o Trade & Customs Consulting på Maersk, delar med sig av de trender han ser som kommer att påverka internationell handel framöver. Lars har bland annat en bakgrund i WCO och Tullverket och har arbetat med internationell handel och tullfrågor i 130 olika länder. Lars sitter med som expert i flera internationella tankesmedjor och forskningsnätverk och är medlem av UK Trade Facilitation Commission.

11.55 Tack för i år!
12.00 Digitala seminarier. Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier. Länk till dessa får du i samband med eventet.

Innehållet på de förinspelade seminarierna är:

  • Dags att söka CBAM-tillstånd
  • Ny export- och utförselprocess – är du redo?
  • Samverkan leder till fällande dom
  • Avskogningsförordningen: EU-förbud att sälja varor som bidrar till avskogning
  • Sanktionsuppdatering
  • In- och utförsel av varor för olika transportslag
  • Det nya importsystemet i praktiken
  • BTOM – Storbritanniens nya importkontroller
  • Exportkontroll – så förändras lagstiftningen

Varmt välkommen till Tulldagen online den 26 november! 

Tulldagen arrangeras även i Göteborg den 23 oktober, i Malmö den 7 november och i Stockholm den 22 november

Tulldagen är ett samarrangemang mellan Tullverket, Transportindustriförbundet och Handelskammaren i Västsverige, Stockholm och Sydsverige.

0