Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och enbart öppet för anställda på medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.

Sista anmälningsdag är den 26 januari kl. 8.00.

Webbinariet kommer att sända via zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av zoom

Webbinarium: Vad händer i Sydost 2021?

– Handelskammarens arbete i Kronoberg, Kalmar och Blekinge

Lyssna till regionala företagsledare och Handelskammarens Anders Borgehed, regionchef Policy, när de tillsammans pratar om några av de viktiga frågor Handelskammaren driver för att skapa bättre förutsättningar för företag att verka i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Anders berättar också om Handelskammarens vision för de kommande fem åren.

Mikael Blomqvist, superentreprenören från Blekinge, Florim Albborn, VD Spaljisten och Anna Karlsson, VD Kalmar Energi berättar om några projekt som ligger dem extra varmt om hjärtat.

  • Sydostpaket 2.0: Handelskammaren lanserar i januari 2021 ett åtgärdspaket för infrastruktursatsningar i de tre sydostlänen Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Anders berättar om bakgrunden, innehållet och det kommande arbetet. Han belyser även det pågående strategiarbetet för återhämtning efter pandemin i de tre länen.
  • E22:an: Under 2020 har Handelskammaren lyckats få nya investeringar till E22:an. Mikael Blomqvist berättar om E22:ans betydelse för Sydostregionen.
  • El-frågan: För vår region är numera kapacitetsbristen i elnäten en fråga som hindrar företag att expandera. Florim Albborn, Spaljisten, berättar om betydelsen av tryggad elförsörjning för att säkra att företag kan fortsätta växa och expandera i regionen.
  • SmartStart: Sofie Munther, Handelskammaren, berättar om satsningen på SmartStart – ett traineeprogram för företag. SmartStart tryggar kompetensförsörjningen i regionen och möjliggör för företag att växa. Genom programmet får företag möjlighet att knyta framtida kompetens från lärosäten runt om i landet till sig i form av en trainee. Utan att själva behöver investera i eget traineeprogram. Anna Karlsson, Kalmar Energi, berättar om varför de anslutit sig till SmartStart.

Vi kommer även att belysa några av de kompetensförsörjningsprojekt som är på gång i regionen under våren 2021.

Medlemskapet i Handelskammaren omfattar alla anställda på företaget. Som medlem har ni tillgång till närmare 200 arrangemang årligen där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter och få ny kunskap. Johan Andersson, regionchef Affärsservice, berättar avslutningsvis om några av våra nätverk och kommande arrangemang.

Varmt välkommen med din anmälan

0