Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 14 april.

Webbinariet kommer att sända via zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av zoom.

Vad händer med elen i Sydsverige?

Frågan om södra Sveriges elförsörjning hänger envist kvar i luften. Trots löften från politiken om att lösa problemen, rapporteras det gång på gång om att företag inte garanteras säker anslutning. Debatten tenderar ofta att bli både komplex och rörig. Begreppsförvirring i kombination av särintressen och ideologier försvårar samhällsdebatten.

Handelskammaren bjuder därför in till ett webbinarium där vi ger en uppdatering kring frågan om tillgång till effekt och el i Sydsverige. Övergripande förklaringar om Sydsveriges utmaningar kombineras med information om Handelskammarens arbete och möjligheten att påverka nyckelaktörer, myndighetschefer och ministrar.

Webbinariet ger också en möjlighet till dialog bland deltagarna.
Mötet vänder sig till sydsvenska företag med intresse av att lära sig mer eller bidra med sina synpunkter eller erfarenheter.

Program

08.30 Välkomstord och presentation av deltagare 

08.35 Handelskammarens arbete och bakgrund till energifrågan 

  • Inledning och bakgrund till Handelskammarens arbete
    Per Tryding, vice VD, Handelskammaren 
  • Företagens tillgång till el: Vad är status i Sydsverige?
    Sara Åhlén Björk, Chefsekonom, Handelskammaren 
  • Därför är det dyrast i Sydsverige – elprisområden och prisbildning
    Per Tryding

09.00 Diskussion 

09.30 Avslutning

0