Webbinarium: Världshandeln 2022 – viktiga trender och faktorer

Vilka trender och faktorer spås bli viktiga för utvecklingen av världshandeln under 2022 och hur kan svenska företag med internationella affärer påverkas?

Vi låter Pernilla Johansson, senior ekonom från Swedbank, inledningsvis ge prognoser för den ekonomiska utvecklingen på viktiga marknader. Fokus blir utvecklingen i EU, USA och Kina.

Därefter får vi lyssna till Pernilla när hon går igenom ett antal trender och faktorer som förväntas påverka företag med internationell verksamhet under 2022:

  • Hur ser de globala flaskhalsproblemen ut och hur påverkas svensk export och import?
    Vad händer på handelspolitikområdet?
  • Finns det risk för att ett nytt handelskrig blossar upp under 2022? Hur ser Biden-administrationens handelspolitik ut?
  • Den teknologiska maktkampen mellan USA och Kina. Hur påverkar den EU och svenska företag?
  • Höga elpriser men även elbrist på vissa marknader, hur påverkar det de ekonomiska utsikterna?
  • Klimatomställningen. Vad innebär EU:s Green Deal? Hur ser USA och Kina:s ambitioner ut? Hur påverkar ambitionerna och omställningen svenska företag?

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,