Datum / Tid


Pris

495 kr/pers.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 18 april.

Webbinariet sänds via zoom.
Ta gärna del av Handelskammarens riktlinjer för användande av zoom.

Vattendagen 2021

Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi. Denna strategi utvecklas under ledning av generaldirektör Ulla Sandborgh, samordnare av näringslivets vattenhushållning samt en av talarna på Vattendagen 2021.

Det finns många intressenter kring den gemensamma vattenresursen och marken runt den. Frågan om hur resursen ska fördelas mellan olika samhällsnyttor är högaktuell. Vi är inte vana att behöva betrakta vatten som en begränsad resurs i Sverige, men efter sommaren 2018 har vi lärt oss att vi behöver börja tänka annorlunda. Resursen behöver fördelas samtidigt som kvalitetsaspekten, naturvärden och ekosystem måste bevaras – inte en helt lätt ekvation! Till viss del behövs en ny policy, ny eller uppdaterad lagstiftning samt nya styrmedel. Men det finns också mycket som de olika vattenanvändarna kan göra själva, bland annat genom att höja medvetenheten, kunskapen och tänka i helt nya samarbetsformer.

Den 19 april bjuder vi in till ett webbinarium med ambitionen att skjuta fram positionerna från problem till att börja diskutera lösningar. Webbinariet vänder sig främst till dig som representerar en vattenanvändare: industri, lantbruk, samhälle, myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med frågeställningen. Vi inleder med inlägg från olika aktörer som ger en bakgrund och framförallt lyfter aktuella utmaningar.

Syftet med webbinariet är att deltagarna ska få nya insikter och förståelser för olika behov kring vattenresursen samt även ges verktyg för att börja arbeta mer aktivt med vattenfrågan. Vi kommer inte att lösa ekvationen – men vi kommer att börja nysta i den.


Program

8.30 Välkomna!
Arrangörerna

8.35 Inledning av moderatorerna
Jenny Åström, Hållbarhetschef, Sydvatten AB och Jonas Söderstjerna, Advokat, Advokatfirman Söderstjerna AB

8.45 Vatten – Skånes viktigaste livsmedel
Ola Melin, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne

9.00 Mitt i arbetet med en vattenstrategi
Ulla Sandborgh, Regeringens samordnare näringslivets vattenhushållning

9.20 PAUS

9.30 Lantbrukets framtida vattenförsörjning
Glenn Oredsson, Styrelseledamot LRF Skåne

Säkra vattentillgångar – en överlevnadsfråga för livsmedelsindustrin
Sara Sundqvist, Näringspolitisk expert Livsmedelsföretagen

Cementas arbete för att bidra till hållbara vattenresurser på Gotland
Jousha Prentice, hållbarhetsansvarig HeidelbergCement Sweden AB

10.30 PAUS   

10.45 Gröna innovationer för Skånes blå näringar. Hur får vi till en hållbar vattenanvändning för det skånska näringslivet?
Louise Eklund, politiker (L), Region Skåne

Aktuellt från Vattenmyndigheten med fokus på frågan om vattenbrist
Irene Boman, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns Vattendistrikt

11.35 Panelsamtal – vad tar föredragshållarna med sig från dagen
Ulla Sandborgh, Glenn Oredsson, Sara Sundqvist, Louise Eklund, Jousha Prentice och Irene Boman

11.55 Summering och avslutning
Moderatorer

 


Frågor? Kontakta Karl-Erik Grevendahl, Senior affärsutveckling hållbarhet på Handelskammaren, eller ring 040-690 24 04.

Varmt välkommen med din anmälan!

Vattendagen 2021 arrangeras av Länsstyrelsen i Skåne, Krinova, Sydvatten, Sydsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Miljörättsföreningen.

0