Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt och öppet för alla. Anmälan krävs dock för att erhålla anslutningslänken till webbinariet. Länken skickas ut dagen innan eller samma dag.

Sista anmälningsdag är den 29:e september kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Brexit: dags att söka ersättning för Brexitkostnader

– Uppdatering kring uppkomna handelstvisten om Nordirlandprotokollet

Nu finns det möjlighet för svenska företag att ansöka om kostnadsersättning för de kostnader som uppstått under perioden 2020–2023 på grund av Brexit. Den sk Brexitjusteringsreserven uppgår för svensk räkning till 137 miljoner euro och nu i september kan företag börja ansöka.

De kostnader som företag kan ansöka om att få ersatta är exempelvis konsult- och rådgivningstjänster t.ex. avseende nya handelsregler, produktgodkännande eller etableringskrav men även direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter enligt Storbritanniens nya produktregler. Under vissa förutsättningar kan även mässkostnader omfattas.

I Sverige hanteras ansökningarna av Svenska ESF-rådet. Under detta webbinarium kommer Esra Grönlund och Björn Wallander, nationella samordnare för Brexitjusteringsreserven (BAR), att gå igenom:

  • Kort om Brexitjusteringsreserven
  • Utlysningens innehåll
  • Hur går ansökningsprocessen till?

Senast nytt kring handelsavtalet

Under sommaren har även Storbritannien lagt fram ett förslag till ny brittisk lag som kommer att upphäva stora delar av det sk Nordirlandprotokollet. Protokollet utgör dock en del av det ingångna handelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Det brittiska förslaget har därför mötts av stor kritik från EU som nu har inlett ett flertal rättsliga processer mot Storbritannien.

Vi låter Emma Sävenborg, senior advisor med Brexit-ansvar, från Kommerskollegium ge oss en uppdatering kring vad som hänt och vilka konsekvenser det kan bli för nuvarande handelsavtal. Emma ger även en allmän uppdatering kring nyheter som kommit bl.a. kring lättnader i den brittiska produktmärkningslagstiftningen.

Tipsa gärna intresserade kollegor. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Varmt välkommen med din anmälan,

0