Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 2 februari kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Europeisk industri under press?

– Energipriser, lågkonjunktur, inflation, råvarupriser, halvledarbrist

Hur klarar sig europeisk tillverkningsindustri när den nu möter utmaningar i form av en annalkande lågkonjunktur med bland annat höga energipriser, hög inflation och fortsatt halvledarbrist.

Jörgen Kennemar från Swedbank uppdaterar oss kring de utmaningar som väntar europeisk tillverkningsindustri under 2023 men delar även med sig kring sina prognoser för priser på viktiga industrimetaller och olja.

  • Energipriser – hur slår energikrisen mot Europas tillverkningsindustri? Finns det risk att viss typ av industri i Europa slås ut pga de höga energipriserna? Vilka europeiska länders industri drabbas hårdast? Hur står sig svenska företag? Vilka prisnivåer krävs på sikt för europeisk industris konkurrenskraft?
  • Oljepriser – hur ser utvecklingen ut och vilken effekt kan pristaket på rysk olja få?
  • Metallpriser – vad kan vi förvänta oss för prisutveckling på vanliga metaller för basindustrin exempelvis koppar, zink och nickel?

Inom EU diskuteras nu flera industripolitiska förslag för att göra EU mer strategiskt autonoma. Bland annat diskuteras förslag kring att satsa på halvledarindustrin inom EU men även en råvarulag för att minska beroendet av kritiska metaller från bl.a. Kina. Hur ser Jörgen på de förslag som diskuteras inom EU och europeisk industris konkurrenskraft framöver? Han belyser även hur USA:s Inflation Reduction Act kan komma att påverka industri och investeringar inom EU.

Jörgen Kennemar är seniorekonom på Swedbank. Han ansvarar bl.a. för det månatliga Inköpschefsindex som genomförs tillsammans med Silf. Jörgen har en 30-årig bakgrund med inriktning mot konjunkturbedömningar och råvaruanalyser och varit verksam i Swedbank i drygt 20 år. Är även ansvarig för bankens Småföretagsbarometer. Innan banken har han varit verksam inom Företagarna och Svenskt Näringsliv samt på Konjunkturinstitutet.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0