Datum / Tid


Online

Livesänt webbinarium via zoom

Pris

Kostnadsfritt för dig som är ansluten till något av våra nätverk, Hållbarhetsnätverket eller Trade Network. Vi tar löpande emot nya deltagare till nätverket. Kontakta oss gärna för mer information. Elisabeth Axelson (Hållbarhetsnätverket) eller Mariette Gunnarsson (Trade Network – för dig som arbetar med internationell handel).

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 15 maj kl.12.00

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

EU:s utsläppshandelssystem förändras – vad kan vi förvänta oss framåt?

Innan jul nådde EU en överenskommelse kring hur EU:s system för utsläppshandel ska förändras. Överenskommelsen innebär att fler branscher ska in i systemet. Det innebär också att nuvarande system där flera branscher har gratis utsläppsrättigheterna fasas ut. Rent praktiskt behöver fler företag inom kort behöva köpa utsläppscertifikat som täcker deras koldioxidutsläpp. Systemet är en viktig del i EU:s klimatpaket ”Fit for 55” som syftar till att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 % till 2030 och för att bli klimatneutrala till 2050. Totalt kommer 75 % av utsläppen inom Europa omfattas av systemet.

Under detta webbinarium belyser vi:

  • Hur fungerar systemet rent praktiskt för utsläppshandel? Hur köper företag certifikat och hur fastställer man hur många certifikat man behöver? Hur fungerar prissättningen? Hur redovisar företag sina utsläpp?
  • Vilka förändringar sker kommande år i systemet?
  • Vilka nya branscher kommer att omfattas och hur ser tidshorisonten ut för när företag ska in i systemet?
  • Kopplingen mellan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) även kallat koldioxidtullar som också ska införas och systemet med utsläppshandel?
  • Vilka praktiska förberedelser bör företag som kommer att omfattas göra?

Nya sektorer som ska in är bland annat sjö- och flygtransporter. Det skapas även ett nytt separat utsläppshandelssystem för bland annat uppvärmning av byggnader och vägtransportsektorn. För att stötta småföretag och privatpersoner som drabbas upprättas även en stödfond.

Föreläsare är Anders Linnerborg, Partner och Advokat på Setterwalls Advokatbyrå.

Tipsa gärna kollegorna, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0