Datum / Tid


Pris

495 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren.
795 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Vid utebliven närvaro utgår full avgift.

Sista anmälningsdag är den 7 juni kl 08:00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Förändringar för förmånsbilar

Ronny Svensson VD på Ynnor, landets mest namnkunnige tjänstebilsexpert, analyserar vad den osäkra och förändrade skattesituationen för företagsbilar innebär för företag. Förändringarna i skattereglerna syftar till att styra mot mer fossilfria lösningar men otydligheten i reglerna skapar osäkerhet. Vad blir effekterna av förmånsbeskattningen bonus-malus för el-, ladd- och fossilbilar? Hur ska ni som företag agera?

Vi reder ut skattebegreppen med:

• Bilpolicyutveckling
• Miljömål med teknikneutralitet
• Fokus på företagets kostnader, inte förarnas
• Olika typer av erbjudande från företaget: förmånsbil, löneavdragsmodeller, personalbilar, drivmedel och ersättning
• Vilka konsekvenser blir det?
• Hur mycket betyder restvärdesutvecklingen? Totalkostnadskalkyler?

Vi avslutar med en frågestund!

0