Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 26:e oktober kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Importmoms – Fortsatta inlåsningseffekter och risker för transportörer och tullombud

Förra hösten kom en efterlängtad dom från Högsta förvaltningsdomstolen som gav förhoppningar om ett nytt rättsläge för när Tullverket kan påföra moms vid sk bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Praxis i Sverige har gjort att framför allt många transportörer och ombud av Tullverket utsetts som betalningsansvariga för importmomsen om något fel gjorts vid själva importtillfället, inte varuägaren. Detta har gjort att vid dessa situationer har importmomsen blivit en direkt och oftast mycket hög kostnad för de transportörer och ombud som drabbats, i och med att de saknat avdragsrätt.

Problemet har trots domen kvarstått. Vi har bjudit in Ulf Käll och Gabriella Fossum Gunnarsson, båda advokater från WERKS Advokater för att ge en uppdatering kring vad som hänt efter domen. De belyser:

  • Kort bakgrund till problematiken och domen från hösten 2021. De ger ett antal illustrativa och vanligt förekommande exempel på när situationen kan uppstå.
  • Vad har hänt efter domen? Hur har Tullverket valt att hantera liknande ärenden efter domen?
  • Skatteverkets nya ställningstagande kring frågan från juli 2022
  • Hur skiljer sig Sveriges praxis jämfört med andra länder inom EU?
  • Vad kan vi förvänta oss framöver? Kan ny lagstiftning komma?

Avslutningsvis får du råd kring hur man kan agera för att minska riskerna för att drabbas.

Ulf Käll har arbetat som advokat i över 20 år och är specialiserad på tull- och skattefrågor.

Gabriella Fossum Gunnarsson har mångåriga erfarenhet av tullrätt, såväl från advokatbyrå som domstol.

Tipsa gärna intresserade kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan.

0