Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för medlemmar i Trade Network – vårt nätverk för dig som arbetar med internationell handel.Vi tar löpande emot nya medlemmar i nätverken. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson för mer information.
595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 21 september kl. 8.00.

Webbinariet kommer att sända via Zoom.
Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium: Ny PDA-förordning – fler exporttillståndskrav och ökade kontrollkrav

– fler tillståndskrav vid export och ökade krav på kontroll av hur dina produkter används

Den 9 september trädde den nya PDA-förordningen ikraft i hela EU. Förordningen omfattar handel med sk produkter med dubbla användningsområden. Detta kan vara allt ifrån olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, övervakningsprodukter, ventiler till pumpar men även överföring av teknologisk kunskap, t.ex. i form av manualer, tekniska beskrivningar och mjukvaror. Även produkter, mjukvaror och IT-tjänster som nyttjar kryptografiska funktioner kan omfattas.

En produkt eller teknologi med dubbelt användningsområde används i det civila men kan även nyttjas för exempelvis internt förtryck eller övervakning av medborgare vilket gör att mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt bryts. Den kan även nyttjas till rena militära ändamål eller för tillverkning av t.ex. massförstörelsevapen. Därför reglerar bl.a. EU handeln med dessa varor och teknologier. Många länder har liknande regler då regelverken bygger på internationella överenskommelser.

Vi låter Carolina Dackö presentera nyheterna i förordningen och hur den påverkar företag:

  • Cyberövervakningsprodukter * – ökade möjligheter att införa tillståndskrav för denna typ av produkter då de bl.a. kan användas för internt förtryck eller kränkningar av mänskliga rättigheter till att internationell humanitär rätt bryts.
  • Ökade Due Diligence krav på företag att säkerställa att ens produkter inte används för att kränka människors rättigheter eller för att begå andra brott mot internationell humanitär rätt.
  • Tillståndskrav för vissa tekniska tjänster
  • Ökade krav på företagen att ha interna efterlevnadsprogram/Compliance Programmes
  • Nya EU-generella tillstånd bl.a. för export av koncernintern överföring av teknik och programvara under vissa omständigheter samt av kontrollerade kryptoprodukter.
  • Ökade möjligheter att införa tillståndskrav baserat på andra EU-medlemsstaters nationella kontrollistor.

Carolina Dackö arbetar inom Mannheimer Swartling Advokatbyrås grupp för Corporate Sustainability & Risk Management. Hon är specialiserad på internationell handelsrätt, särskilt exportkontroll och sanktioner, tullagstiftning, skyddstullar, anti-dumpnings och anti-subventionsutredningar, WTO och frihandelsavtal samt generell import- och exportlagstiftning.

* ”Cyber-surveillance item” is defined as any item that is specially designed to enable the covert surveillance of natural persons by monitoring, extracting, collecting or analysing data from information and telecommunication systems.”

Varmt välkommen med din anmälan,

0