Webbinarium: Nya förenklade upphandlingsregler

Tidigare i höst har regeringen lagt fram lagförslag om förenklade upphandlingsregler som föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. Syftet är att skapa ett förenklat, mer flexibelt och överskådligt regelverk. Förslagen avser direktupphandlingar som understiger EU:s tröskelvärden.

Nuvarande tröskelgränser för direktupphandling enligt LOU och LUF baseras på en procentsats av EU:s tröskelvärde. Enligt förslaget ska man istället införa jämna belopp, 700 000 för LOU och 1 200 000 i LUF.

Ytterligare förändringar som föreslås är:
  • Ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning
  • Nya lättnader vad gäller efterannonsering
  • Införande av särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande myndighet eller enhet och anbudsgivare i en pågående upphandling
  • Ny direktupphandlingsgräns och nya regler för sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Vi låter Annika Andersson från Advokatfirman Lindahl guida oss igenom lagförslaget och hur det kan påverka upphandlande myndigheter samt företag som säljer till offentlig sektor.

Varmt välkommen!

0