Webbinarium: Nya LAS – för dig som arbetsgivare

– Vad innebär förändringarna praktiskt?

Nya LAS innebär genomgripande förändringar i den svenska arbetsrätten med syfte att skapa en ökad flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden men med fortsatt trygghet för arbetstagare. Efter många turer är den nya lagstiftningen tänkt att träda ikraft den 30 juni men med praktisk tillämpning från den 1 oktober.

Vi bjuder in till ett webbinarium i början av juni där vi går igenom vad förändringarna rent praktiskt innebär för er arbetsgivare:

  • Uppsägningar – vad blir skillnaden för arbetsgivaren vid uppsägning? Sakliga skäl jämfört med dagens saklig grund? Uppsägningar vid personliga skäl? Omplaceringsskyldighet?
  • Nya turordningsregler – hur kan de användas?
  • Ökad skadeståndsskyldighet vid felaktig uppsägning eller avskedande. Vad bör man som arbetsgivare tänka på vid arbetsrättsliga tvister framöver?
  • Särskild visstidsanställning – vad innebär denna nya anställningsform som ersätter allmän visstidsanställning? Nya perioder för när visstid övergår till tillsvidareanställning.
  • Heltid ny huvudregel – vad innebär det?
  • Inhyrd personal – när måste man erbjuda tillsvidareanställning? Vad är alternativet?
  • Kort om det förändrade förslaget avseende hyvling, d.v.s. när en arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet till en lägre sysselsättningsgrad.

Föreläsare är advokat Jenny Söberg och juristen Maria Bergström från Setterwalls Advokatbyrå. Båda är verksamma inom arbetsrätt.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,