Datum / Tid


Pris

595kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 23 september 8.00.

Vi sänder via zoom. Ta gärna del av Handelskammarens riktlinjer för användande av zoom.

Webbinarium: Nya LAS – för dig som arbetsgivare

– arbetsrättsliga regler för ökad flexibilitet, omställning och trygghet

Den 7 juni 2021 presenterade Regeringen förslaget till reformeringen av LAS vars syfte är att modernisera arbetsrätten och skapa en ökad flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden men med fortsatt trygghet för arbetstagare. Förslaget omnämndes som ”den största förändringen av arbetsrätten i modern tid” när Regeringen höll presskonferens.

Förslaget är nu på remiss men förväntas träda i kraft under 2022. Vi låter Jenny Söberg och Maria Bergström presentera innehållet i förslaget och vad det innebär rent praktiskt för arbetsgivare.

  • Uppsägningar – vad blir skillnaden för arbetsgivaren vid uppsägningar? Sakliga skäl jämfört med dagens saklig grund? Uppsägningar vid personliga skäl? Omplaceringsskyldighet?
  • Nya turordningsregler – hur kan de användas?
  • Ökad skadeståndsskyldighet vid felaktig uppsägning eller avskedande. Vad bör man som arbetsgivare tänka på vid arbetsrättsliga tvister framöver?
  • Särskild visstidsanställning – vad innebär denna nya anställningsform som ersätter allmän visstidsanställning? Nya tidsgränser för när visstid övergår till tillsvidareanställning.
  • Heltid är den nya huvudregeln – vad innebär det?
  • Inhyrd personal – när måste man erbjuda tillsvidareanställning? Vad är alternativet?
  • Kort om det förändrade förslaget avseende hyvling, d.v.s. när en arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet till lägre sysselsättningsgrad.

Föreläsare är Jenny Söberg, advokat med specialisering inom arbetsrätt samt ansvarig för arbetsrättsområdet, och Maria Bergström, biträdande jurist med specialisering inom arbetsrätt, vilka båda är från Setterwalls Advokatbyrå.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,

0