Webbinarium: Nytt steg i importprocessen – ICS2 (Import Control System 2)

Enligt EU-kommissionens gällande tidsplan ska alla datoriserade processer i Unionskodexen (UCC) vara igång under 2025. Även om det i vissa medlemsstater är tekniskt och resursmässigt möjligt att implementera systemen tidigare så ska det ske ungefär samtidigt i hela EU. Ett av de större projekten som berör många företag är införandet av Importkontrollsystemets andra del – det som går under benämningen ICS2 (Import Control System 2).

Syftet med ICS2 är att skapa ett bättre skydd för EU och dess innevånare med hjälp av nya säkerhets- och skyddsåtgärder. Samtidigt kommer det att underlätta varuflödet genom olika datastyrda säkerhetsprocesser.

Några frågor som säkert många importörer, transport- och speditionsföretag samt mjukvaruföretag ställer sig är säkert:

  • Hur kommer företagen att påverkas av ICS2 och i vilka steg?
  • Vilka nya uppgifter ska lämnas i föranmälan och i importdeklarationen? Om allt inte är beslutat, går det att säga något om vad som diskuteras?
  • Hur ska man som företag förbereda sig? Finns det något som kan göras redan nu?
  • Hur påverkar ICS2 andra delar av unionstullkodexen?

Ofta kan man inte bara titta på en del av lagstiftningen då så många andra bitar också berörs av de beslut som tas. Till vår hjälp att reda ut vad ICS 2 innebär och konsekvenserna för andra pågående projekt och lagstiftningen som helhet har vi Kenneth Persson från Tullverket. Kenneth deltar ofta i möten i Bryssel där förslag till ny lagstiftning med tillhörande datasystem diskuteras och han har mycket god kunskap om bakgrunden till den nuvarande tullkodexen och dess innebörd såväl för de ekonomiska aktörerna som tullmyndigheterna.

Varmt välkommen med din anmälan!