Datum / Tid


Pris

Kostnadsfritt för dig som är med i Trade Network, vårt nätverk för alla som arbetar med internationell handel. Vi tar löpande emot nya deltagare. Nyfiken och vill veta mer? Kontakta Mariette Gunnarsson.

595 kr/pers för medlemsföretag i Handelskammaren. Här hittar du våra medlemmar.
895 kr/pers för icke-medlemmar.
Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Sista anmälningsdag är den 16:e februari kl 8.00.

Eventet kommer att sända via Zoom. Ta gärna del av våra riktlinjer för användande av Zoom.

Webbinarium Sanktioner, Exportkontroll och handelspolitiska trender

För företag med internationella affärer och globala leverantörskedjor har de senaste åren inneburit en allt svårare omvärld att navigera rätt i. Redan före Rysslands invasion av Ukraina ökade antalet sanktioner och exportkontrollåtgärder kontinuerligt. Samtidigt påverkar geopolitiska frågor alltmer handelspolitiken.

Vi låter inledningsvis Olof König från Baker McKenzie Advokatbyrå ge oss en uppdatering kring aktuella sanktioner och exportkontrollåtgärder.

  • Allmän uppdatering av EU:s sanktioner och USA:s sekundära sanktioner samt exportkontrollåtgärder. Vad kan vi förvänta oss framöver från EU och USA?
  • Vilka nya åtgärder mot Ryssland kan bli aktuella? Andra länder där sanktioner eller ökad exportkontroll kan införas med anledning av kriget?
  • Olof belyser även hur USA respektive EU förhåller sig och agerar gentemot Kina avseende exportkontroll och andra åtgärder. Hur skiljer sig förhållandet och agerandet? Olof visar på några av de åtgärder som införts eller som är på gång.*

Avslutningsvis delar Olof med sig av de trender han ser inom området och hur det kan påverka svenska företag verksamma internationellt.

  • Vilka trender syns avseende utformning av de sanktioner och exportkontrollåtgärder som införs?
  • Hur påverkar det säkerhetspolitiska läget handelspolitiska åtgärder och företag (Friendshoring)?
  • EU-US Trade and Technology Council, där USA och EU nu regelbundet träffas för att diskutera och samverka kring teknik och handelspolitik, inom vilka frågor kan detta samarbete få betydelse framöver?
  • Handel och hållbarhet – allt fler lagförslag kommer inom detta område. Hur påverkar detta sanktions- och exportkontrollområdet?

Olof König, partner International Commercial & Trade från Baker McKenzie Advokatbyrå. Han har lång erfarenhet av frågor som rör trade compliance inklusive ekonomiska sanktioner, exportkontroll, tull och frihandelsavtal. Olof arbetar även med frågor rörande mutor, korruption samt andra hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter.

* USA har bland annat infört importförbud av produkter tillverkade i Xinjiang och exportkontroll av halvledare till Kina. Inom EU införs lagstiftning avseende screening av utländska investeringar och det finns även ett förslag till importförbud av varor tillverkade med tvångsarbete. Även beroendet av råvaror från Kina är en aktuell fråga både i USA och inom EU där en råvarulag diskuteras.

Varmt välkommen med din anmälan,

0