Webbinarium: Sjöfraktsuppdatering – nu ser vi ljusningen, eller?

Efter en lång period av oroligheter och volatilitet på sjöfraktmarknaden är det många som ställer sig frågan – när kommer läget att återgå till ett normalläge, och hur kan ett sådant ”normalläge” se ut?

Våra föreläsare ger oss en uppdatering. Hur ser läget ut just nu och vilka prognoser finns på både kort och lång sikt? Kommer de höga fraktpriserna bestå året ut? Hur är situationen på olika marknader (fokus Kina, Europa och USA) och vilka faktorer kan tänkas påverka utvecklingen positivt respektive negativt?

De berör även kort hur dem ser att pandemin påverkat sjöfrakten och vilka trender som de tror kommer att bestå. Syns en ökad regionalisering i företags värdekedjor även inom sjöfrakten?

Föreläsare är Ali Mohtarami, och Viktor Ashton, båda National Trade Managers från Kuehne+Nagel.

Tipsa gärna dina kollegor inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen med din anmälan,