Webbinarium: Whistleblowing – nya krav på företag om whistelblowingssystem

Idag saknar många företag ett whistleblowingsystem men nu har ett nytt lagförslag presenterats som kommer att tvinga företag med 50 eller fler anställda att införa denna typ av system.

Bakgrunden är ett EU-direktiv från våren 2019 enligt vilket företag och myndigheter inom EU med 50 eller fler anställda får en skyldighet att inrätta whistleblowingsystem. Ett nytt svenskt lagförslag presenterades i juni 2020 för att genomföra EU-direktivet.

Kravet på att införa ett whistleblowingsystem kommer att vara tvingande och införas stegvis beroende på företagets storlek. Webbinariet belyser whistleblowingsystem och kommer bl.a. besvara följande frågor;

  • Vilka nya krav kommer att ställas på svenska bolag vad gäller skyldigheten att inrätta whistleblowingsystem?
  • Hur bör whistleblowingsystem organiseras och hanteras?
  • Vad är viktigt att tänka på vid utredningar av whistleblowingärenden?

Föreläsare:
Rebecka ThörnPartner/AdvokatDelphi, specialiserad på arbetsrätt och med mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av whistleblowingärende.
Karin HenrikssonFounding partner and Senior Advisor WhistleB som är en leverantör av ett internetbaserat whistleblowingsystem.

Varmt välkommen med din anmälan,