Executive Business Assistant

För dig som vill nå högsta nivån i rollen som VD-assistent

VD-assistenter och liknande yrkesroller som exempelvis chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationer, ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet begränsat. Det är vanligt att personer som tillträder som assistenter känner sig oförberedda och har svårt att leva upp till de förväntningar som man möter i rollen, både internt på företaget och i externa kontakter.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram en skräddarsydd utbildning för denna målgrupp. Utbildningen ger en gedigen grund och speglar kraven för den mångfacetterade yrkesrollen som VD-assistent/ledningsassistent. Som certifierad Executive Business Assistant står du förberedd att professionellt hantera de olika komplexa situationer som kan uppstå inom en affärsmässig organisation.

Varför studera till certifierad Executive Business Assistant?

  • För att bli en stark grundpelare i verksamheten. Med ökad kunskap, förmåga och självförtroende att ta sig an de uppdrag man förväntas kunna i rollen som assistent.
  • För att få en egen röst och kunna påverka både resultat och företagskultur. Rollen som VD-assistent innebär ofta att agera bollplank till vd/ledning och i det krävs en affärsmässig förståelse.
  • För att minska sin arbetsbelastning. Utbildningen fokuserar på att lära ut det som VD-assistenter uttryckligen känner att de saknar. Med ett antal grundläggande verktyg och förmågor kommer man kunna möta arbetet som assistent på ett betydligt mer effektivt sätt.
  • För att lyfta sig själv i yrkesrollen. Positionen som VD-assistent kan ofta bli förbisedd trots att den spelar en mycket viktig roll i organisationens arbete. Utbildningen till certifierad Executive Business Assistant redovisar och intygar den komplexitet som arbetet de facto innebär, både för befintliga och framtida uppdragsgivare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker växelvis i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö respektive Stockholm. Tanken med växlande utbildningsorter är att ge dig som deltagare möjligheten att bredda ditt nätverk även på annan ort.

En viktig del i utbildningen är att samtliga deltagare också får en personlig mentor knuten till sig under hela utbildningstiden. Vilket är en otrolig resurs i den annars ganska så ensamma rollen som VD-assistent.

Efter slutförd utbildning blir du certifierad som Executive Business Assistant och certifieringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

Mer information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här.


Kommentarer från tidigare deltagare:

– ”Att få möjligheten att gå en utbildning som är specifikt utformad av och för Executive Assistants gör mig så stolt. Det absolut största jag tar med mig från utbildningen är insikten i hur viktig vår roll är. Jag värdesätter mig själv, min roll och min förmåga att vara med och påverka ännu högre nu. Dessutom tar jag med mig ett stort utökat nätverk bestående av lärarna, mentor och inte minst alla underbara deltagare jag gick utbildningen tillsammans med.
Therese Löfström, Executive Assistant, Mercedes-Benz, Malmö

– ”Utbildningen gav mig en energikick. Med nya insikter och fördjupade kunskaper har det stärkt mig i min roll som Executive Assistant. Handledarna i de olika modulerna är mycket kunniga, proffsiga och engagerande. Att få en personlig mentor att dela idéer och tankar med är en fantastisk förmån. Som grädde på moset en festfylld avslutning på utbildningen med certifiering.
Anna Porsvald, Executive Assistant, Valmet, Sundsvall

– ”Executive Business Assistant utbildningen har givit mig en riktig energiboost! Fantastiska föreläsare med ett härligt engagemang och bred erfarenhet! Utbytet av tankar och erfarenheter med övriga kursdeltagare har varit både utvecklande och inspirerande.
Linda Svensson, Assistant, Volvo Cars, Olofström

– ”Jag har precis avslutat denna utbildning och kan numera stolt titulera mig ”Certifierad Executive Business Assistant”! Utbildningen har varit en riktig ”energyboost” och jag är så glad över mitt nya nätverk. Kursblocken, föreläsarna och mentorerna har tillsammans med alla kursdeltagare satt guldkant på träffarna. Pricken över i:et är Marie Voss (upphovskvinnan till denna utbildning). Hon får alla att känna sig bekväma och delar varmt med sig av sina egna erfarenheter som VD-assistent.
Camilla Cardelöv, Pensionsmyndigheten, Stockholm

Kommentar från en av mentorerna:

”Varje samtal jag haft med mina adepter har varit ett ömsesidigt utbyte av erfarenhet, tankar och lärdomar. Under samtalen stämmer vi av status, tankar, frågeställningar och framtida mål. Det är ofta adepten som styr samtalet och jag ställer ödmjukt frågor och ibland motfrågor, för att skapa ett helikopterperspektiv.”
Susanne Malmberg, Executive Assistant, TicTac, mentor i utbildningen

Vill du läsa mer om utbildningen? Läs vår senaste artikeln i Sydsvenskt Näringsliv


Executive Business Assistant 2.0

-strategisk utbildning för dig som vill uppgradera dig i rollen!

Executive Business Assistant 2.0 är en utbildning för dig som arbetar som VD-assistent/Executive Assistant och och antingen gått vår första utbildning till certifierad Executive Business Assistant eller har flera års erfarenhet av yrkesrollen och vill uppgradera dig. Dagens VD-assistenter/Executive Assistants spelar en avgörande roll för företagets/organisationens framgång. De är bland annat koordinatorer, strateger, problemlösare och förtroendefulla bollplank till ledningen. Arbetet är idag mycket kvalificerat och den exekutiva assistenten bär ett stort ansvar på sin arbetsplats. Rollen förändras ständigt och kraven på detta mångfacetterade yrke ökar i takt med tiden.

Sydsvenska Handelskammaren har därför tillsammans med IHM Business School tagit fram ytterligare en skräddarsydd utbildning för denna målgrupp. Utbildningen är en efterfrågad fortsättning på 1:an till certifierad Executive Business Assistant. I 2.0 kommer vi på ett mer strategiskt plan anta olika ämnesområden relevanta för yrkesrollen. Innehållet är baserat på vad marknaden efterfrågar idag och vad vi ser att rollen kan komma att innebära i framtiden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad på fem dagar och undervisningen sker växelvis i Handelskammarens och IHM:s lokaler, båda belägna i centrala Malmö respektive Stockholm. Mellan dag 1 & 2 samt mellan dag 3 & 4 arrangerar vi gemensamma middagar i syfte att stärka nätverket och byta erfarenheter. Efter slutförd utbildning får du diplom som Executive Business Assistant 2.0 och diplomeringen sker under festliga former i slutet av den avslutande femte dagen.

I 2.0 lär vi oss mer inom förändringsledning/projektledning, omvärldsbevakning/politik, AI, Budgetarbete, styrelsearbete, och presentationsteknik. Dessutom kommer vi att ha ett gemensamt case som ska presenteras i grupp, detta för att bli bättre på att argumentera, diskutera och presentera live.


Detaljerad information om utbildningens innehåll och föredragshållare finner du här:

Denna utbildning speglar vår kvalificerade roll idag. På toppen är det ett mycket högt tempo som råder och som Executive Assistant måste du hänga med. Jag har
själv över 30 år i yrket och har ständigt utbildat mig och förvissat mig om relevant nätverk. I utbildningen till certifierad Executive Business Assistant (1:an) såg vi till att alla baskunskaperna var på plats. Nu flyttar vi fram positionerna! Här ser vi till att vi får den kompetens vi behöver för att axla rollen som Business Partner eller Co-pilot som någon sa!

Marie Voss, VD-assistent och initiativtagare.

0