Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att vara en ansvarsfull aktör och se till både miljö, klimat och samhälle. Genom att göra Agenda 2030 till sin Agenda öppnar sig flera möjligheter, bland annat till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet.

17

stycken är de Globala Målen

169

delmål med mätbara indikatorer

3

dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig genomsyrar målen