Tidningen Sydsvenskt Näringsliv

Sydsvenskt Näringsliv är Handelskammarens tidning som ges ut fyra gånger om året. Det är den enda branschöverskridande näringslivstidningen i Sydsverige och vänder sig främst till de ca 2 500 medlemsföretagen, politiker och andra makthavare.

Sydsvenskt Näringsliv fungerar som omvärldsbevakare av relevanta frågor. Vi skriver bland annat om nya trender, internationella marknader samt förmedlar tips som stöder affärer på olika sätt. Sydsvenskt Näringsliv tar också upp aktuella frågor som rör Handelskammarens och våra medlemmars arbete.
Klicka på bilderna nedan för att läsa tidningen.

Annonsera i Sydsvenskt Näringsliv

Är du intresserad av att annonsera? All info om priser och utgivning finns i  Annonsinfo 2019

Läs artikeln om Handelskammarens 100-lista.