Ursprungsintyg för Saudiarabien

Ifyllbar wordmall för nedladdning: Certificate of Origin Saudi Arabia

Kategori:

Beskrivning

Om importören i Saudiarabien kräver det eller om det är föreskrivet i en remburs måste uppgifterna i det ursprungscertifikat som Handelskammaren utfärdar kunna styrkas med ett särskilt intyg. Detta intyg ska exportören ange varornas ursprungsland samt tillverkarens/-nas namn. Intyget ska utfärdas på en särskild blankett med arabisk, svensk och engelsk text och förses med firmastämpel och underskrift av behörig person inom företaget.

0